Historie kurzu FGZG

Úpravy 2020 (vs. 2019):
 • někdo bez našeho vědomí převedl v nové akreditaci BOZOb na systém 2př+2cv, takže pro rok 2021 je nutná kompletní reorganizace kurzu a tato reorganizace bude probíhat po celý semestr, omlouváme se za případné nepohodlí, ale dělám vše, aby bylo s předstihem v elektronické verzi vše k dispozici
 • do kurzu byla na úvod vrácena úvodní geografická část vyučovaná naposledy v roce 2014
 • v přednáškách byl výrazně rozšířen prostor pro fylogenetickou biogeografii
 • do předmětu je na úvod jako cvičení vrácena komplexní geografická exkurze
 • na cvičeních budeme vždy diskutovat nad zadaným tématem příslušné přednášky podle aktuální zahraniční literatury
 • regionální biogeografie má komplet multimediální podobu a byla celá přesunuta do samostudia
 • v průběhu semestru jsou opět nahrávána videa nově zařazených témat pro distanční vzdělávání
Úpravy 2020 (vs. 2019):
 • nahrána, sestříhána a zveřejněna byla videa přednášek ke všem zkoušeným tématům
 • kurz byl připraven do distanční formy výuky a připraveny byly testy pro on-line zápočty a zkoušky
Úpravy 2019 (vs. 2018):
 • opraveny byly před semestrem kapitoly z obecné biogeografie a v průběhu ZS2019 probíhá zveřejňování kompletně přepracovaných kapitol z regionální biogeografie
Úpravy 2018 (vs. 2017):
 • vzhledem k tomu, že se v ZS2016 a ZS2017 podařilo fyzicky kurz dovést ke spokojenosti studentů, v ZS2018 probíhá úprava webu, aby odpovídal reálným přednáškám
Úpravy 2017 (vs. 2016):
 • takže se zdá, že už i obsah kurzu není zcela proti mysli studentů, a proto v ZS2017 zůstává vše stejné, jako v ZS2016
Úpravy 2016 (vs. 2015):
 • obsah kurzu se ukázal být pro přednášky optimální a zůstává nezměněn oproti roku 2015 (vše se vejde bez potíží do času přednášek a zbývá i čas na diskuzi)
 • dále jsou pro rok 2016 zjednodušeny požadavky k zápočtu (ve výsledku zbylo 150 pojmů)
 • přes vypuštění další cca 1/6 obsahu zkoušek oproti roku 2014, dopadly zkoušky 2015 ještě hůře než v roce 2014, proto byly zveřejněny zkušební otázky (zjednodušovat obsah dále nelze) z regionální biogeografie (= je poskytnut jmenný seznam taxonů, znalost jejichž areálu je požadována ke zkoušce, nově jde jen o čeledě nebo vyšší taxony), zoogeo část byla zveřejněna před začátkem ZS2016 (150 taxonů), fytogeo v polovině října (oproti předpokládanému počtu 100 taxonů, je požadováno jen 60)
 • web byl poskytnut ke zcela volnému přístupu, aby si každý mohl všimnout, jak strašně obtížný kurz je, a především jak katastrofálně je organizován
Úpravy 2015 (vs. 2014):
 • podle reakcí studentek a studentů byl zásadně zjednodušen zápočet – vypuštěna byla celá Česká republika, Evropa byla převedena na měřítko světa (zápočet je zjednodušen o 2/3 původních požadavků)
 • na základě velmi špatných výsledků u zkoušky 2014 byly zcela ze zkoušky vypuštěny kapitoly fyzicko-geografických předpokladů biogeografie, geoekologie (organismus a prostředí) a geografie biodiverzity – tyto byly vypuštěny i z přednášek (v učebnici zůstávají pro zájemce) – zkouška tak byla zjednodušena o celou 1/6 obsahu
 • o další dvě přednášky byla rozšířena regionální biogeografie, takže má nově 8 týdnů, biomy se staly součástí fytogeografických kapitol a nejsou nadále samostatně přednášeny (proto je fytogeografická část podstatně obsáhlejší než zoogeografická)
 • postupně během semestru byly doplněny některé zkušební otázky
Úpravy 2014 (vs. 2013):
 • na přání studentek a studentů byla připravena tato elektronická učebnice a dohledány obecně dostupné česky psané zdroje
 • zásadně zjednodušen byl modul regionální biogeografie (na cca 1/3 rozsahu oproti roku 2013), který dostal v přednáškách větší prostor (nově 5 týdnů), výsledné texty byly konzultovány s autory BOTANY.cz
Kurz 2013
 • proběhla příprava kurzu založená na obecné biogeografii – viz Lomolino et al., 2010
 • před zahájením semestru zveřejněny zápočtové testy – ČR, Evropa, svět
 • před ukončením semestru předány studujícím v tištěné podobě přednáškové materiály