Regionální biogeografie ČR

V této části se podrobněji podíváme na regionální biogeografii ČR. Představíme si především jednotlivé přístupy k typologizaci a regionalizaci biogeografických oblastí ČR.

Materiály ke studiu

Úvod, individuální regionalizace

Video

Typizace

Video

Otázky

  • geobiocenologie, lesnická fytocenologie, fytocenologie, biogeografické členění ČR