Prostorové souvislosti speciace – old

POZOR!!!!!!! – toto je stará už neplatná verze – nová verze je zde.

Známe-li, procesy prostorového šíření organismů můžeme přistoupit k prostorovým souvislostem jejich vzniku. Podíváme se společně na všechny důležité prostorové aspekty speciace.

Materiály ke studiu

Druh a základy systematiky

Video

Speciace – úvod

Video

Typy speciace

Video

Otázky

  • definice druhu, pojmy systematické biologie, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace