Prostorové souvislosti speciace a vymírání

Známe-li, procesy prostorového šíření organismů můžeme přistoupit k prostorovým souvislostem jejich vzniku a jejich konce. Podíváme se společně na všechny důležité prostorové aspekty speciace a vymírání. Součástí této části je i úvod do fylogeografie, které je progresivním odvětvím biogeografie, nicméně s ohledem na další výuku se jí detailně věnovat nemůžeme a vybrali jsme jen části, které více tíhnou k problematice BOZO. 

Materiály ke studiu

Druh a základy systematiky

biogeo2_1_speciace_druh

Video

Speciace – úvod

biogeo2_2_speciace_speciace

Video

Typy speciace

biogeo2_3_speciace_typy

Video

Extinkce a makroevoluce

biogeo2_4_speciace_extinkce_makroevoluce

Video

Otázky

  • definice druhu, pojmy systematické biologie, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace, extinkce, makroevoluce