Prostorové souvislosti speciace a vymírání

Materiály ke studiu

Druh a základy systematiky

biogeo2_1_speciace_druh

Speciace – úvod

biogeo2_2_speciace_speciace

Typy speciace

biogeo2_3_speciace_typy

Extinkce a makroevoluce

biogeo2_4_speciace_extinkce_makroevoluce

Otázky

  • definice druhu, pojmy systematické biologie, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace, extinkce, makroevoluce