Prostorová diverzifikace bioty

Na tomto místě bychom udělali krok stranou od biogeografických procesů a podívali bychom se zpátky na areály, ale už vyzbrojeni dalšími vědomostmi z předchozí kapitoly. Z předchozích zde diskutovaných témat je zjevné, že diverzita areálů je téměř nekonečná. Přesto, existují jakési analogie v rozšíření organismů a my bychom se na vybrané aspekty podívali. Těmi jsou: typy prostorového rozmístění areálů, výměny biot, divergence a konvergence. Toho je využíváni i při regionalizaci rozšíření všeho živého na Zemi.  

Materiály ke studiu

Areály a prostor

Video prezentace – disjunkce

Video prezentace – relikty a endemity

Video prezentace – geoelementy stř. Evropy


Výměny biot, konvergence a divergence v biogeografii

Video prezentace

Videoprezentace


Využití při regionalizaci bioty


Otázky

  • disjunkce (hlavní typy), relikt, endemismus, geoelementy, konvergence a divergence v biogeografii na úrovni druhů a společenstev, koeficienty podobnosti
  • Jediný do současnosti přeživší taxon původně taxonomicky diverzifikované skupiny je označován jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (doplňte).
  • Areál rozmístění, v němž populace druhu (nebo např. druhy v rámci rodu, rody v rámci čeledi, apod.) žijí v prostorově oddělených oblastech, označujeme jako areál. . . . . . . . . . . . . . . . . (doplňte).
  • O jakém typu disjunkce hovoříme, pokud se taxon vyskytuje pouze v polárních a subpolárních oblastech severní i jižní polokoule?
  • Pokud je taxon vázán areálem svého výskytu pouze na nějakou (obecnou) oblast, pak se jedná o taxon, který pro tuto oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (doplňte).
  • Jakého maximálního stáří jsou neoendemity?