Prostorová diverzifikace bioty

Materiály ke studiu

Areály a prostor

biogeo3_1_diverzifikace_bioty_disjunkce

Výměny biot, konvergence a divergence v biogeografii

biogeo3_2_diverzifikace_bioty_vymeny

Biomy*

biogeo3_3_biverzifikace_bioty_biomy

Otázky

  • disjunkce (hlavní typy), relikt, endemismus, geoelementy, konvergence a divergence v biogeografii na úrovni druhů a společenstev, koeficienty podobnosti, rozmístění geobiomů