Prostorová diverzifikace bioty

Z předchozích témat je zjevné, že diverzita areálů je téměř nekonečná. Přesto, existují jakési analogie v rozšíření organismů a my bychom se na vybrané aspekty podívali. Těmi jsou: typy prostorového rozmístění areálů, výměny biot, divergence a konvergence, biomy.   

Tímto bychom uzavřeli první studijní modul věnovaný “obecné” biogeografii a dále bychom se podívali na to samé, ale z jiných úhlů pohledu.

Materiály ke studiu

Areály a prostor

biogeo3_1_diverzifikace_bioty_disjunkce

Video prezentace – disjunkce

Video prezentace – relikty a endemity

Video prezentace – geoelementy stř. Evropy

Výměny biot, konvergence a divergence v biogeografii

biogeo3_2_diverzifikace_bioty_vymeny

Video prezentace

Biomy*

biogeo3_3_biverzifikace_bioty_biomy

Otázky

  • disjunkce (hlavní typy), relikt, endemismus, geoelementy, konvergence a divergence v biogeografii na úrovni druhů a společenstev, koeficienty podobnosti, rozmístění geobiomů