Prostorová diverzifikace bioty

Na tomto místě bychom udělali krok stranou od biogeografických procesů a podívali bychom se zpátky na areály, ale už vyzbrojeni dalšími vědomostmi z předchozí kapitoly. Z předchozích zde diskutovaných témat je zjevné, že diverzita areálů je téměř nekonečná. Přesto, existují jakési analogie v rozšíření organismů a my bychom se na vybrané aspekty podívali. Těmi jsou: typy prostorového rozmístění areálů, výměny biot, divergence a konvergence.   

Materiály ke studiu

Areály a prostor

biogeo3_1_diverzifikace_bioty_disjunkce

Video prezentace – disjunkce

Video prezentace – relikty a endemity

Video prezentace – geoelementy stř. Evropy

Výměny biot, konvergence a divergence v biogeografii

biogeo3_2_diverzifikace_bioty_vymeny

Video prezentace

Otázky

  • disjunkce (hlavní typy), relikt, endemismus, geoelementy, konvergence a divergence v biogeografii na úrovni druhů a společenstev, koeficienty podobnosti