Prostorové šíření organismů

Máme-li přehled o základní variabilitě území, na kterém se organismy vyskytují, můžeme směle přikročit k biogeografických procesům. Ty jsou tři: speciace, prostorové šíření a extinkce. Na tomto místě se podíváme na prostorové šíření, abychom zůstali u prostorové tématiky diskutované v předešlé části. 

Materiál ke studiu

Typy šíření

Způsoby šíření*

Bariéry šíření a další geografie šíření

Videa prezentací

Typy šíření
Bariéry šíření

Otázky

  • typy, způsoby a bariéry šíření