Areály

Vybaveni znalostmi o diverzifikaci prostředí organismů na Zemi můžeme přikročit k vlastní biogeografii studující skryté pravidelnosti v rozmístění organismů a začneme areologií. Rozšíření organismů, tedy hranic jejich přirozeného výskytu, je hlavním objektem našeho zájmu v tomto kurzu, a proto je dobré se na začátek seznámit s jejich základními zákonitostmi. Z logiky věci se i zde musíme zásadně dotknout ekologických souvislostí rozšíření organismů.

Studijní materiál

Video prezentace

Otázky

  • areál – velikost, struktura, stabilita, centra, disjunkce