Ekologické základy biogeografie

Materiály

téma není od ZS2015 předmětem zkoušky a tak nové materiály budou k dispozici opět až v podle možností nové akreditace BOZO 

Faktory a podmínky rozšíření organismů

Klimatické podmínky

Edafické podmínky

Biotické podmínky

Nika a rozšíření populací

Společenstva

Otázky

  • toto téma již více není předmětem zkoušky