Ekologické základy biogeografie

Téma zahrnuje přehled základních ekologických faktorů ovlivňujících rozšíření organismů na zemi, kterými jsou především klimatické, edafické a biotické podmínky. Pozornost je dále věnována nikám a společenstvům. Tedy tématům, ve kterých je dobré se při studiu biogeografie orientovat.

Vlastní materiály na odkaze prozatím nejsou, protože jsem je musel stáhnout. Aktuálně pracujeme na jejich aktualizaci a zveřejněny budou “časem” 🙂

Materiály

téma není od ZS2015 předmětem zkoušky a tak nové materiály budou k dispozici opět až v podle možností nové akreditace BOZO 

Faktory a podmínky rozšíření organismů

Klimatické podmínky

Edafické podmínky

Biotické podmínky

Nika a rozšíření populací

Společenstva

Otázky

  • toto téma již více není předmětem zkoušky