Ekologické základy biogeografie

Téma zahrnuje přehled základních ekologických faktorů ovlivňujících rozšíření organismů na zemi, kterými jsou především klimatické, edafické a biotické podmínky. Pozornost je dále věnována nikám a společenstvům. Tedy tématům, ve kterých je dobré se při studiu biogeografie orientovat.

Pro ZS2021 jsou materiály aktualizovány a zveřejněny budou v průběhu semestru.

Otázky

  • ekologická amplituda, světlo, teplo, voda, vzduch, půda jako základní ekologické faktory a podmínky, Raunkiaerův systém životních forem, interakce organismů, nika