Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta

v.230401

Kapitola


Videoprezentace, 1. část


Videoprezentace, 2. část°


Literatura

 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Mechorosty (Bryophytae) jsou  parafyletickou skupinou, která zahrnuje oddělení: Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta
 • Prvními suchozemskými rostlinami, které mají recentní zástupce, jsou: mechorosty (Bryophytae)
 • Mechorosty (Bryophytae) nemají: cévní svazky
 • Mezi apomorfie mechorostů (Bryophytae) nepatří: grana
 • Mezi apomorfie mechorostů (Bryophytae) patří: kutikula
 • Rostliny mechorostů (Bryophytae), na nichž se vytváří gametangia, jsou: 1n
 • Prvoklíček (protonema) mechorostů (Bryophytae) je: 1n
 • Štět s tobolkou u mechorostů (Bryophytae) je: 2n
 • Samičí pohlavní orgány u mechorostů (Bryophytae) se označují jako: archegonia
 • Samčí pohlavní orgány u mechorostů (Bryophytae) se označují jako: antheridia
 • V anteridiích se u mechorostů (Bryophytae) vytváří: spermatozoidy
 • V archegoniích se u mechorostů (Bryophytae) vytváří: oosféry
 • Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorfa) nemá: průduchy
 • Receptákula nesoucí anteridia a archegonia játrovek (Marchantiophyta) jsou: 1n
 • Trhutka sivá (Riccia glauca), která porůstá holou půdu, často hojně na polích, patří mezi: játrovky (Marchantiophyta)
 • Jungermanniopsida jsou třídou: játrovek (Marchantiophyta)
 • Lupenitý typ stélky má: porostnice mnohotvará (Marchantia polymorfa)
 • Rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata) je játrovkou s: lupenitou stélkou
 • Sporofyt mechů (Bryophyta): je nezelený
 • Průduchy, jako specializovaný typ pletiva se poprvé ve vývoji objevují u: mechů (Bryophyta)
 • Lupenitý prvoklíček a rhizoidy jen v raném mládí mají zástupci rodu: rašeliník (Sphagnum)
 • Hyalocyty můžeme mikroskopem pozorovat: ve fyloidech rašeliníků (Sphagnopsida)
 • Naše největší mechy, jejichž kauloidy běžně přesahují 50 cm, patří do třídy: Polytrichopsida
 • Běžným mechem z řádu rokytotvarých (Hypnales) je: trávník Schreberův (Pleurozium schreberii)
 • Drabík stromkovitý (Climacium dendroides) a kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus) jsou běžnými druhy luk a patří mezi: mechy (Bryophyta)
 • Mechem vázaným výhradně na vodní prostředí je: pramenička obecná (Fontinalis antipyretica) 
 • Hlevíky (Anthocerotophyta) mají: sporofyt částečně nezávislý na gametofytu
 • Hlevíky (Anthocerotophyta) jsou: mechorosty (Bryophyta)
 • Z nabízeného seznamu vyberte mechorost (Bryophyta), jehož gametofyt má průduchy: hlevík tečkovaný (Anthoceros punctatus

Zajímavé odkazy