Rhodophyta, Chlorophyta, Charophyta

v.230401

Kapitola


Videoprezentace, 1. část


Videoprezentace, 2. část°


Literatura

 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Podříše Biliphytae je samostatnou vývojovou linií které říše?: Plantae
 • Oddělení Glaucophyta patří do: Biliphytae
 • Sesterskou podříší zelených rostlin (Viridiplantae) je: Biliphytae
 • Zařaďte oddělení ruduchy (Rodophyta) do systému: říše Plantae
 • Hlavní zásobní látkou rostlin (Plantae) je: škrob
 • Chloroplasty rostlin z říše rostlin (Plantae) mají: dvě membrány
 • Existence fykobilizomů obsahujících fykoerytrin a fykocyanin v říši rostlin (Plantae) je charakteristická pro: ruduchy (Rhodophyta)
 • Řasy extrémních stanovišť, především z horkých minerálních pramenů, které řadíme do třídy Cyanidiophyceae, patří mezi: ruduchy (Rhodophyta)
 • Suroviny k výrobě agaru a karagenanu poskytují především: ruduchy (Rhodophyta)
 • Porfyra (Porphyra) je rostlina z oddělení: ruduchy (Rhodophyta)
 • Významnou pěstovanou rostlinou z oddělení ruduchy (Rhodophyta) je: porfyra (Porphyra)
 • Z ruduchy Chondrus crispus se získává: karagenan
 • Z ruduchy Gelidium latifolium se vyrábí: agar
 • Tylakoidy uspořádané v grana jsou charakteristické pro chloroplasty zástupců: zelené rostliny (Viridiplantae)
 • Existence škrobových zrn v amyloplastech a jejich ukládání v chloroplastech je apomorfií: podříše Viridiplantae
 • Cormus je označení pro: tělo vyšších rostlin
 • Vývojové linie Chlorophytae a Streptophytae se liší především: existencí fragmoplastu u Streptophytae
 • V systému říše rostlin (Plantae) existuje jedna skupina, pro kterou je charakteristická dominance nepohlavního rozmnožování. Která?: zelené řasy (Chlorophyta)
 • Chlorella vulgaris, která se pěstuje pro výrobu potravních doplňků, patří mezi: zelené řasy (Chlorophyta)
 • Cenobia tvoří: váleč (Volvox)
 • Žabí vlas (Cladophora) je: zelená řasa (Chlorophyta)
 • Volvox, Chlorococcum a Pediastrum patří mezi běžné druhy společně řazené mezi: zelenivky (Chlorophyceae)
 • Mezi zelenivky (Chlorophyceae) nepatří: Navicula
 • Aerickou zelenou řasou z třídy zelenivek (Chlorophyceae) je: Apathococcus
 • Ploše listovou kadeřavou stélku až 100 cm dlouhou, pokrývá pobřeží evropských moří: porost locikový (Ulva lactuca
 • Žabí vlas (Cladophora) patří mezi: zelené řasy (Chlorophyta)
 • Zelenou řasou, která kalcifikuje a významně se podílí na budování korálových útesů je: Halimeda
 • Za vývojové předky vyšších rostlin jsou v současnosti považovány Streptophyta z oddělení: Charophyta
 • Zástupci oddělení parožnatky (Charophyta) jsou prvními recentními rostlinami z říše Plantae, které mají: plasmodezmata
 • Pohlavní rozmnožování vlastních parožnatek z třídy Charophyceae je založeno na: existenci rozlišených samičích a samčích gamet
 • Pro pohlavní rozmnožování vlastních parožnatek z třídy Charophyceae je charakteristická: oogamie
 • Stélka vlastních parožnatek z třídy Charophyceae je: rozlišitelná na kauloid a rhizoidy
 • Jařmatky (Zygnematales) a krásivky (Desmidiales) patří mezi: parožnatky (Charophyta)
 • Pro kterou z uvedených skupin rostlin je charakteristická konjugace celých protoplastů při pohlavním rozmnožování: spájivky (Zygnematophyceae)
 • Ze seznamu vyberte rostlinu, která nepatří mezi spájivky (Zygnematophyceae): Chara
 • Nejpokročilejší (= nejpodobnější suchozemským rostlinám) způsob rozmnožování řas z říše Plantae mají: štětinatky (Coleochaetophyceae)