Jednoděložné rostliny

v.2100408

Kapitola jednoděložné

B9_14


Přednáška zemědělská


Přednáška speciální 1. část°


Přednáška speciální 2.část


Kapitola Commelinids

B9_15


Přednáška zemědělská 1. část


Přednáška zemědělská 2. část


Přednáška speciální 1. část


Přednáška speciální 2. část


Distanční cvičení

Na distančním cvičení proběhne určení dvou druhů patřících mezi jednoděložné rostliny, které aktuálně kvetou. Jelikož nemáte všichni klíče, tak pojedeme podle určovacího nástroj na Pladias.org. Na cvičení si nastudujte morfologii následujících dvou druhů. Cílem tohoto a dalších cvičení je zafixování si základních morfologických pojmů.

DC9.1 Galanthus nivalis (nebo jiný druhy nepatřící mezi Commelinidy)


Druh se pokusíme určit podle informací na https://pladias.cz/plantkey/

 • Projíždí se jednotlivé položky a studenti se hlásí na vlastnosti, které vědí.

DC9.2 Luzula campestris (nebo jiný druhy patřící mezi Commelinidy)


Druh se pokusíme určit podle informací na https://pladias.cz/plantkey/

 • Projíždí se jednotlivé položky a studenti se hlásí na vlastnosti, které vědí.

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Samostatná práce je společná pro 9.-12. distanční cvičení (= odevzdává se jako jeden celek sedmi rostlin) a jejím úkolem je odevzdání prezentace s Vašimi vlastními fotografiemi po jednom druhu z následujících skupin rostlin – jednoděložné, bazální dvouděložné, Fabidy, Malvidy, Asteridy (mimo dvě dále pojmenované skupiny), Lamiidy a Campanulidy.

Vzor samostatné práce k 9.-12. distančnímu cvičení

dis_cv_9-12


Face-to-face cvičení

Existují dvě varianty cvičení:

 • Buď toto cvičení probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Pak potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející). Ukážeme si zástupce ze skupiny jednoděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.
 • Nebo cvičení k jednoděložným rostlinám proběhne v rámci cvičení v terénu – info zde.

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – jednoděložné (s. 280-301)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Monstera, Philodendron, Anthurium a Dieffenbachia jsou hojně pěstované pokojové rostliny. Všechny patří do čeledi: áronovité (Araceae)
 • Akvarijní rostliny zákruticha (Vallisneria) a vodní mor (Elodea) stejně jako řezan pilolistý (Stratiotes aloides) pěstovaný v jezírcích patří mezi jednoděložné (Monocots) z čeledi: voďankovité (Hydrocharitaceae)
 • Pravé jamy (Dioscorea) zahrnují mnoho druhů pěstovaných pro škrobnaté hlízy a patří mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Pandány (Pandanus) patří mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Druhy jako tulipán (Tulipa), křivatec (Gagea), řebčík (Fritillaria), kandík (Erythronium) patří do rozsáhlé čeledi: liliovité (Liliaceae)
 • Druhou druhově nejpočetnější čeledí cévnatých rostlin (Tracheophyta) jsou vstavačovivé (Orchideaceae). Ty řadíme mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Zemědělsky nejvýznamnější orchidejí (Orchideaceae) poskytujíci surovinu pro potravinářský průmysl je: Vanilla (vanilka)
 • Šafrán setý (Crocus sativus) je pěstován jako koření. Do které čeledi patří?: kosatcovité (Iridaceae)
 • Frézie (Freesia) jsou jedněmi z nejoblíbenějších řezaných rostlin do kytic vůbec. Patří do čeledi: kosatcovité (Iridaceae)
 • Lenovník novozélandský (Phormium tenax) je pěstován jako: surovina textilního průmyslu
 • Liliochvostec (Eremurus), bohyška (Hosta), zelenec (Chlorophytum) i denivka (Hemerocallis) jsou v mnoha kultivarech pěstované okrasné rostliny. Patří mezi: asfodelovité (Asphodelaceae)
 • Cibuloviny označované obecně jako česnek, cibule, šalotka, pórek a pažitka patří mezi: amarylkovité (Amaryllidaceae)
 • Pokojovky původem z J Afriky jako Clivia, Hippeastrum, Amaryllis, ale i například narcis (Narcissus) patrí mezi: amarylkovité (Amaryllidaceae)
 • Tropické rody pěstované jako pokojovky Nolina, Dracaena, tenura (Sanseviera) i okrasné rostliny mírnéh pásu jako modřence (Muscari), ladoňky (Scilla), snědky (Ornitogalum) a hyacint (Hyacinthus) patří do rozsáhlé čeledi: chřestovité (Asparagaceae)
 • Agáve sisalová (Agave sisalana) je významným zemědělským druhem pěstovaným pro: vlákna zpracovávaná v textilnictví
 • Juka vláknitá (Yucca filamentosa) je významným zemědělským druhem pěstovaným pro: vlákna zpracovávaná v textilnictví
 • Významnou olejninou není: datlovník pravý (Phoenix dactylifera)
 • Datlovník pravý (Phoenix dactylifera), kokosovník ořechoplodý (Cocos nucifera) a arenga cukrodárná (Arenga saccharifera) jsou významné plodiny z čeledi: arekovité (Arecaceae)
 • Ságo se získává z kmenů palem rodu: Metroxylon
 • Strelície (Strelitzia reginae), Heliconia i “palma poutníků” (Ravenala madagascariensis) jsou význačné tropické druhy z čeledi: Strelitziaceae
 • Koření kurkuma z kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa) a kardamom z kardamovníku obecného (Elettaria cardamomum) potří do stejné čeledi jako: zázvorovník lékařský (Zingiber officinale)
 • Banánovníkovité (Musaceae) patří mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Čeleď broméliovité (Bromeliaceae) je význačnou skupinou s mnoha zajímavými a biotopově význačnými druhy, k nim patří např.: Tillandsia a Puya
 • Ananasovník chocholatý (Ananas sativus) pochází z: Ameriky
 • Lanovcovité (Restionaceae) jsou významnou čeledí ze skupiny: jednoděložné (Monocots)
 • Rýže setá (Oryza sativa) patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • Obiloviny patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • Cukrová třtina (Saccharum officinarum) patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • Čirok (Sorghum) patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • „Sloní tráva“ Pennisetum purpureum z čeledi lipnicovité (Poaceae) je významnou: pícninou