Dvouděložné rostliny (úvod)

v.2100406

Kapitola

B10_16

Přednáška zemědělská

Přednáška speciální


Distanční cvičení

Na distančním cvičení proběhne určení jednoho druhu patřícího mezi bazální skupiny dvouděložných rostlin, která aktuálně kvete. Jelikož nemáte všichni klíče, tak pojedeme podle určovacího nástroj na Pladias.org. Na cvičení si nastudujte morfologii následujícího druhu. Cílem tohoto a dalších cvičení je zafixování si základních morfologických pojmů.

DC10.1 Anemone nemorosa (nebo jiný druh z bazální skupiny dvouděložných rostlin)


Druh se pokusíme určit podle informací na https://pladias.cz/plantkey/

 • Projíždí se jednotlivé položky a studenti se hlásí na vlastnosti, které vědí.

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Samostatná práce je společná pro 9.-12. distanční cvičení. Zadání je zde.


Face-to-face cvičení

Existují dvě varianty cvičení:

 • Buď toto cvičení probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Pak potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející). Ukážeme si zástupce ze skupiny jednoděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.
 • Nebo cvičení k jednoděložným rostlinám proběhne v rámci cvičení v terénu – info zde.

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části najdete porůznu na s. 200-279)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Plaménky (Clematis) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Čemeřice (Helleborus) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Koniklece (Pulsatilla) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Lotos indický (Nelumbo nucifera) je rostlinnou: dvouděložnou (Eudicots) 
 • Makadomové ořechy pocházejí z rostliny rodu Macadamia, tento rod je řazen do čeledi: proteovité (Proteaceae