Dvouděložné rostliny (úvod)

v.200513

Kapitola

B10_16

Přednáška zemědělská

Přednáška speciální


Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

10.1 “Bazální” skupiny dvouděložných rostlin

Ukážeme si zástupce z “bazálních” skupin dvouděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.


Cvičení

Cvičení proběhne v rámci cvičení v terénu – info zde.


Literatura

  • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části najdete porůznu na s. 200-279)
  • systém podle APG IV
  • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

  • Plaménky (Clematis) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
  • Čemeřice (Helleborus) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
  • Koniklece (Pulsatilla) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
  • Lotos indický (Nelumbo nucifera) je rostlinnou: dvouděložnou (Eudicots) 
  • Makadomové ořechy pocházejí z rostliny rodu Macadamia, tento rod je řazen do čeledi: proteovité (Proteaceae