Dvouděložné rostliny, Superrosidy

v.210425

Kapitola – Superrosidy, Fabidy

B10_17


Přednáška zemědělská 1. část


Přednáška zemědělská 2. část


Přednáška zemědělská 3. část


Přednáška speciální 1. část


Přednáška speciální 2. část°


Přednáška speciální 3. část


Přednáška speciální 4. část


Kapitola – Malvidy

B11_18


Přednáška zemědělská 1. část


Přednáška zemědělská 2. část


Přednáška speciální 1. část


Přednáška speciální 2. část


Distanční cvičení

Na distančních cvičeních proběhne určení jednoho druhu patřícího mezi Fabidy a jednoho patřícího mezi Malvidy, které aktuálně kvete. Jelikož nemáte všichni klíče, tak pojedeme podle určovacího nástroj na Pladias.org. Na cvičení si nastudujte morfologii následujících druhů. Cílem tohoto a dalších cvičení je zafixování si základních morfologických pojmů.

DC10.2 Viola arvensis (nebo jiný druh z Fabid)


Druh se pokusíme určit podle informací na https://pladias.cz/plantkey/

 • Projíždí se jednotlivé položky a studenti se hlásí na vlastnosti, které vědí.

DC11.1 Thlaspi arvense (nebo jiný druh z Malvid)


Druh se pokusíme určit podle informací na https://pladias.cz/plantkey/

 • Projíždí se jednotlivé položky a studenti se hlásí na vlastnosti, které vědí.

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Samostatná práce je společná pro 9.-12. distanční cvičení. Zadání je zde.


Face-to-face cvičení

Existují dvě varianty cvičení:

 • Buď toto cvičení probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Pak potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející). Ukážeme si zástupce ze skupiny jednoděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.
 • Nebo cvičení k jednoděložným rostlinám proběhne v rámci cvičení v terénu – info zde.

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části najdete porůznu na s. 200-279)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Pivoňky (Paeonia) a vilíny (Hammamelidaceae) jsou významné okrasné rostliny a řadíme je do čeledí, které patří mezi: Saxifragales
 • Rody Crassula, Cotyledon, Echeveria, Portulacaria, Kalanchoe patří k významným sbírkových a okrasným rostlinám, všechny jsou z čeledi: tlusticovité (Crassulaceae)
 • Akácie (Acacia) i citlivky (Mimosa) patří do čeledi: bobovité (Fabaceae)
 • Fazole, hrách, čočka, sója i cizrna jsou kulturní rostliny z jediné čeledi, které?: bobovité (Fabaceae) 
 • Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) patří mezi olejniny z čeledi: bobovité (Fabaceae)
 • Běžné euroasijské ovoce mírného pásu jako jsou švestky, třešně, jablka či hrušky náleží do jediné čeledi, které?: růžovité (Rosaceae)
 • Cicimek pravý, jujuba (Ziziphus jujuba) je drobné ovoce subtropů, z jaké čeledi tento keř pochází?: řešetlákovité (Rhamnaceae)
 • Fíkovník smokvoň (Ficus carica), fíkovník pryžodárný (Ficus elastica) stejně jako chlebovník (Artocarpus) patří do čeledi: morušovníkovité (Moraceae)
 • Chlebovník (Artocarpus) je  tropický strom s jedlými velkými kulovitými nebo protáhlými plodenstvími z čeledi: morušovníkovité (Moraceae)
 • Kopřiva konopná (Urtica cannabina) a ramie bílá (Boehmeria nivea) jsou pěstovány pro: vlákna zpracovávaná v textilnictví
 • Pekanové ořechy poskytuje ořechovec pekanový (Carya illinoinensis), který patří mezi: ořešákovité (Juglandaceae)
 • Patizony, cukety, okurky, dýně i melouny patří ke kulturním plodinám z čeledi: tykvovité (Cucurbitaceae)
 • Karambola obecná (Averrhoa carambola) původem z Malajsie poskytuje až 12 cm dlouhé žluté bobule a patří do čeledi: šťavelovité (Oxalidaceae)
 • K jedněm z nejvýznamnějších rodů tvořící mangrovové porosty patří: kořenovník (Rhizophora
 • Hospodářsky významnou rostlinou z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae) je: skočec obecný (Ricinus communis)
 • Kaučukovník brazilský (Hevea brasiliensis) a maniok cassava (Manihot esculenta) patří do čeledi: pryšcovité (Euphorbiaceae)
 • Pelargonie, muškáty (Pelargonium) jsou rostlinami z čeledi: kakostovité (Geraniaceae)
 • Ovoce granátové jablko je plodem granátovníku obecného (Punica granatum), který patří do čeledi: kyprejovité (Lythraceae)
 • Fuchsie (Fuchsia) jsou rostlinami z čeledi: pupalkovité (Onagraceae)
 • Koření pojmenované jako hřebíček se získává z poupat hřebíčkovce (Syzygium aromaticum), který patři do čeledi: myrtovité (Myrtaceae)
 • Koření pojmenované jako “nové koření” se získává ze sušených plodů pimentovníku (Pimenta dioica), který patři do čeledi: myrtovité (Myrtaceae)
 • Z listů blahovičníků (Eucalyptus) se získává olej významný ve farmacii i kosmetice. Blahovičníky jsou zástupci čeledi: myrtovité (Myrtaceae)
 • Pistácie jsou plody řečíku pistáciového  (Pistacia vera), který je keřem z čeledi: ledviníkovité (Anacardiaceae)
 • Mango je plodem mangovníku indického (Mangifera indica), který je stromem z čeledi: ledviníkovité (Anacardiaceae)
 • Nažky ledvinovníku západního (Anacardium occidentale) se prodávají pod názvem: oříšky kešu
 • Liči čínské (Litchi sinensis) je jednou z mála ovocných dřevin čeledi: mýdelníkovité (Sapindaceae)
 • Citróny, mandarinky, pomeranče i grapefruity patří do čeledi: routovité (Rutaceae)
 • Kolovník (Cola) a kakaovník (Theobroma) patří do jedné čeledi. Které?: slézovité (Malvaceae)
 • Baobaby (Adansonia) jsou charakteristické stromy afrických, madagaskarských a australských savan, patří do čeledi: slézovité (Malvaceae)
 • Kapok je významnou textilní surovinou, která se získává z: vlnovce (Ceiba pentandra)
 • Jutovník (Corchorus capsularis) se pěstuje pro: textilní vlákno
 • Papája obecná (Carica papaya) se pěstuje po celých tropech především jako: ovoce
 • Kedlubny, květáky, brokolice, kadeřávek i kapusta byli vyšlechtěny z jediného botanického druhu, jím je: brukev zelná (Brassica oleracea)