Mezinárodní cestovní ruch

Vítám všechny v kurzu Mezinárodního cestovního ruchu. V roce 2023 jej chystám po 11 letech znovu a jednotlivé kapitoly se budou objevovat na této stránce v průběhu jara.

Témata

vycházejí z akreditovaných témat prof. Novacké a odpovídají tomu, co jsem učil do r. 2012

Úvod do mezinárodního cestovního ruchu

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu

Světová organizace cestovního a ukazatelé výkonu cestovního ruchu

Specifické organizace, které zasahují do působnosti v cestovním ruchu

Socio-kulturní vlivy MCR a globální etický kodex CR

Environmentální vliv MCR a UN SDG

Rizika a krize v mezinárodním cestovním ruchu

Evropská unie a politika v oblasti cestovního ruchu

Permanentní dlouhodobé programy EU a podpora participujících členských, resp. kandidátských zemí

Konkurence na poli mezinárodního cestovního ruchu

Internacionalizace podnikání v cestovním ruchu

Rozvoj cestovního ruchu ČR v mezinárodním měřítku