Pěstování zájmových rostlin

Vítejte v kurzu Pěstování zájmových rostlin, který jsme věnovali široké skupině především sbírkových rostlin. Zaměřen je především na zájmové pěstování a sbírkovou činnost v botanických zahradách. Kurz je organicky navazuje na kurz Speciální botaniky, která nám dala základy obecné i systematické botaniky. Propojen je pak s kurzem Biologie a ochrana CITES rostlin.

Na úvod nám dovolte poděkovat členům Unie botanických zahrad, bez nichž by kurz v této podobě nikdy nemohl vzniknout:

Cvičení

Zápočet

Identifikace 10 druhů z níže uvedených materiálů (jde jen o: bromélie, tilandsie, citrusy, pelargonie, akvarijní rostliny). K dispozici u zápočtu jsou tyto materiály a na výběr je ze tří možností, právě jedna odpověď z nich je správná. Celkem je potřeba získat 6 bodů.

Zkouška

Podmínky identické jako u SBOT.

Témata

Skupiny označené dvěma hvězdičkami (**) nejsou předmětem zkoušky ani zápočtu.

I. Úvod do pěstování zájmových rostlin

II. Pěstování rostlin = zajištění života a růstu rostlin

III. Pěstování jednotlivých skupin zájmových rostlin

  • Bambusy** (pro zájemce zde)
  • Mučenky** (pro zájemce zde)
  • Okrasné zahradní byliny ** (pro zájemce zde)
  • Dřeviny**
  • Palmy**, cykasy** a stromové kapradiny** naleznete v tématech CITES rostlin