Pěstování rostlin – pěstování a rozmnožování rostlin

Nyní se společně podívám na to nejdůležitější – jak zájmové rostliny tedy pěstovat a jakými způsoby je můžeme rozmnožovat. V této kapitole se budeme problematice věnovat obecně, ve speciální části přednášky si pak tyto informace rozšíříme o pěstování a rozmnožování jednotlivých skupin zájmových rostlin.

Materiály ke studiu

Pěstování zájmových rostlin

Videoprezentace 1


Generativní rozmnožování zájmových rostlin

Videoprezentace 2 – generativní rozmnožování rostlin

Vegetativní rozmnožování zájmových rostlin

Videoprezentace 3 – vegetativní rozmnožování rostlin