Textilní rostliny

Po boku hlavních potravinových plodin a pícnin patří textilní plodiny k nejvýznamnějším rostlinným komoditám, kterým se zemědělství věnuje. Jsou také vděčným materiálem v expozicích botanických zahrad.

Materiály ke studiu

Textilní rostliny – jednoděložné

Videoprezentace 1

Textilní rostliny – dvouděložné

Videoprezentace 2