Rozvoj cestovního ruchu v obcích

Touto spíše praktickou částí bychom uzavřeli modul věnovaný řízení rozvoje cestovního ruchu v územně samosprávných celcích. V první části se podíváme na programy rozvoje obcí a zásady jejich tvorby s ohledem na používání projektů rozvoje cestovního ruchu. Druhá část je věnována příkladům projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích, jak je doporučuje MMR, a příkladům takovýchto projektů z Evropy.

Materiály ke studiu

Rozvoj aktivit cestovního ruchu v obcích

Videoprezentace

Příklady projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích

Videoprezentace