Gymnospermae

v.230401

Kapitola


Videoprezentace, 1. část


Videoprezentace, 2. část


Literatura

 • systém podle Lu et al., 2014 a Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Endosporie je mimo jiné skupiny vyvinuta i u všech: semenných rostlin (Spermatophyta)
 • Všechny semenné rostliny (Spermatophyta) jsou mimo jiné: heterosporické
 • V megasporangiu semenných rostlin se nachází: jediná megaspora
 • Pylové zrno nahosemenných rostlin je v podstatě: nedovyvinutý gametofyt
 • Mikrospóry nahosemenných rostlin: jsou základem pro vývoj pylových zrn
 • Eustélé je apomorfií: semenných rostlin (Spermatophyta)
 • Pro bovici (Pinus) platí: vajíčka nejsou uvnitř uzavřeného plodolistu
 • Cykasovité z čeledi Cycadaceae: netvoří megasporofylové šištice
 • Cykasovité z čeledi Cycadaceae: mají gametofyt neschopný samostatné existence
 • Cykasovité z čeledi Cycadaceae: jsou dvoudomé rostliny
 • Zástupci čeledi zamiovité/kejákovité (Zamiaceae): tvoří megasporofylové šištice
 • Často pěstovaná Zamia furfuracea patří mezi: třída Cycadopsida
 • Jinany (Ginkgopsida) mají: listy s vidličnatou žilnatinou
 • Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) patří mezi: nahosemenné (Gymnospermae)
 • Jehličnany (Pinopsida) mají: xylém pouze s tracheidami
 • Jehličnany (Pinopsida) mají: eustélé
 • Na mikrosporofylech jehličnanů (Pinopsida) jsou: dvě mikrosporangia
 • Jehličnany (Pinopsida) nemají: květy
 • Samčí gametofyt jehličnanů (Pinopsida), mikroprohalium, má obvykle: 4 hlavní buňky
 • Obvyklým počtem archegonií na samičích gametofytech jehličnanů (Pinopsida) je: 2 
 • Plodem tisu (Taxus) je: tisy plody nevytváří
 • Existence dvou vzdušných vaků je specifická pro kterou skupinu rostlin: borovicovité (Pinaceae)
 • Mezi borovicovité (Pinaceae) nepatří: tis červený (Taxus baccata)
 • Borovice černá (Pinus nigra): má dvě jehlice na brachyblastech
 • Jedlovec (Tsuga) a douglaska (Pseudotsuga) patří do čeledi: borovicovité (Pinaceae)
 • Toreja (Torreya) patří mezi: tisovité (Taxaceae)
 • Monotypické severoamerické nebo východoasijské rody metasekvoje (Metasequoia), sekvojovec (Sequoiadendron), sekvoje (Sequoia) a kryptomérie (Cryptomeria) patří mezi: cypřišovité (Cupressaceae)
 • Blahočet ztepilý (Araucaria heterophylla) je: jehličnan (Pinopsida)
 • Damaroň (Agathis) je: jehličnan (Pinopsida)
 • Nohoplod (Podocarpus) je: jehličnan (Pinopsida)
 • Primitivní tracheje a zbrázděná pylová zrna jsou pokrokové znaky krytosemenných, které můžeme nelézt i zástupců které skupiny nahosemenných?: Gnetales
 • V jihovýchodní Asii se pěstuje jako ovocná dřevina i jeden rod nahosemenných rostlin, který?: liánovec (Gnetum)
 • Zvláštností Welwitschie podivné (Welwitschia mirabilis) je: neukončený růst listů