Úvod do botaniky

v.210206

Kapitola

A1_1


Videoprezentace zemědělská

Videoprezentace speciální


Distanční cvičení

DC1.1 Pojmenovávání rostlin

 • Kdo je autorem pojmenovávání rostlin, které se používá i v současnosti?
 • Z jakých částí se skládá jméno rostlin?
 • Proč se “latinská” jména požívají?
 • Jak se ve skutečnosti označují “latinská” jména rostlin?
 • Jaké nižší skupiny taxonů než druh rozlišujeme a máme pro ně pojmenování?
 • Na jakém principu jsou v současnosti rostliny řazeny do skupin – systému?
 • Co je základem pro posuzování “podobnosti” druhů?
 • Jak je možné, že celé skupiny rostlin mění v relativně krátké době své jméno?
 • Proč je dobré rostliny znát? 🙂

Face-to-face cvičení

Zde není co cvičit, k tématu se budeme vyjadřovat po celou dobu kurzu.


 

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 2. Úvod (s. 14-18)

Otázky a odpovědi

 • Nauka o rostlinné buňce je označována jako: cytologie rostlin
 • Nauka o rostlinných pletivech je označována jako: histologie rostlin
 • Nauka o vnitřní stavbě rostlinného těla je označována jako: anatomie rostlin
 • Nauka o vnější stavbě rostlin je označována jako: morfologie rostlin
 • V botanice se v současnosti pracuje se dvěma základními klasifikačními systémy, prvním je hierarchický systém, druhým je: fylogenetický systém
 • V botanice se v současnosti pracuje se dvěma základními klasifikačními systémy, prvním je fylogenetický systém, druhým je: hierarchický systém
 • Základním analytickým a klasifikačním prvkem hierarchické systematické botaniky je: znak
 • Základním objektem klasifikace hierarchické systematické botaniky je: rostlinný druh
 • Jedinci téhož druhu (v pojetí klasické hierarchické systematické botaniky) nemají: identický genom
 • Pořadí hlavních jednotek hierarchického systému rostlinných druhů je: říše, oddělení, třída, řád, čeleď, rod
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení řádu je v botanice: –ales
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení třídy je v botanice: –opsida
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení čeledi je v botanice: –aceae
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení oddělení je v botanice: –phyta
 • Která z nabízených hlavních jednotek hierarchického systému rostlinných druhů je přímo nadřazena čeledi: řád
 • Která z nabízených hlavních jednotek hierarchického systému rostlinných druhů není nadřazena čeledi: rod
 • Taxonem hierarchického rostlinného systému nemůže být: klad
 • Ve jméně rostliny Secale cereale, je jméno Secale jménem: rodu
 • Pokud je označení taxonu Papaver somniferum L. ‚Opal‘, pak se jedná o: vyšlechtěnou zemědělskou odrůdu
 • Pokud je označení taxonu Fragaria x magna, pak se jedná o: křížence
 • Pokud je označení taxonu Carex sp. div., pak se jedná o: různé druhy uvedeného rodu
 • Pokud je označení taxonu Carex sp., pak se jedná o: jeden neurčený druh uvedeného rodu
 • Pokud je označení taxonu Achillea millefolium agg., pak se jedná o: skupinu druhů
 • Podobnost mezi organismy na základě velkého množství různých typů znaků s cílem stanovit jejich vývojovou příbuznost studuje: kladistika
 • Znak charakteristický pro skupinu rostlin a jejich předky, který je evolučně nově se objevivším, je označován jako: apomorfie
 • V kladistice je skupina zahrnující společného předka a všechny druhy, které se z něj vyvinuly, označována jako skupina: monofyletická
 • V kladistice je skupina zahrnující společného předka a některé druhy, které se z něj vyvinuly, označována jako skupina: parafyletická
 • V kladistice je skupina zahrnující druhy, které mají různého předka, označována jako skupina: polyfyletická
 • Zelený „rostlinný“ chloroplast s grany je apomorfií pro: zelené rostliny (Viridiplantae)