Cestovní ruch a územně samosprávné celky: finance

V této části zahájíme studium problematiky financování a přínosů cestovního ruchu v územně samosprávných celcích. Podíváme se samozřejmě primárně na obce, ale také na a kraje.

Materiály ke studiu

Videoprezentace 1

Videoprezentace 2

Videoprezentace 3