Podmínky diferenciace zemědělství

Užitkové rostliny a především “plodiny” jsou předmětem zemědělského (včetně zahradnického) podnikání. Jsou cíleně člověkem pěstovány a zemědělství (samozřejmě společně s lesnictvím, kterému se budeme věnovat na samý závěr semestru) je nevýznamnější hospodářskou aktivitou spojenou s užitkovými rostlinami. Zemědělství je výrazně prostorově diferenciováno v souvislosti s diferenciací přírodních a ekonomických podmínek.

Materiály ke studiu

Úvod a systémy potravinové produkce

Videoprezentace