Fyzicko-geografické základy biogeografie

V materiálech je shrnuta problematika přírodních podmínek rozšíření organismů na Zemi. Pokud nemáte ze střední školy přehled o zeměpise FG sféry, doporučujeme materiál alespoň zběžně proletět, protože znalost základních pojmů z klimatologie, hydrologie, pedologie, geologie a geomorfologie je předpokládána.

Materiály ke studiu

Klimatologie**

biogeo_klima

Hydrologie**

biogeo_voda

Geologie a geomorfologie**

biogeo_relief

Pedologie

biogeo_pudy

Otázky

  • toto téma už není předmětem zkoušky