Kapitoly z dějepisu pro 1. stupeň základní školy

Historie žije

Dějepis 1. stupně je dost osekaný, nicméně obsahuje poměrně hodně velké množství historických faktů. Bohužel není v něm moc prostoru na “souvislosti”. Pokud potřebujete vysvětlení, tak to lze nalézt na stránce České dějiny (ty jsme prozatím dotáhli do úrovně nástupu Přemysla I. Otakara).

Dějepisnou část Vlastivědy jsme připravili podle učebnic nakladatelství Nová škola, protože podle nich jedou na škole, kde se učí naše děti. 4. ročník je podle učebnice Stříbrná et al. (2014). Vlastivěda 4. Hlavní události nejstarších českých dějin. Nová škola, o.p.s. a 5. ročník je podle Čapka F. (2005). Vlastivěda 5. Významné události nových českých dějin. Nová škola, o.p.s.

Časové osy byly vypracovány zvlášť pro 4. třídu a zvlášť pro 5. třídu.

Poznámky ke studiu historie

Základní přehled chápání post-středověkých přístupů ke studiu historie je, jak ho vidím já (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):

Pro faktografické poznání historie každé prostorové jednoty je obvykle moudré přijmout členění do epoch. Použití “obecných” členění je však komplikované:

Obecně lze dějiny každé prostorové jednotky rozdělit na dobu předhistorickou, ranou dobu dějinnou a vlastní dějiny:

Často používaným tříděním je princip výrobních vztahů:

Pojítkem obou systémů je doba bronzová:

Jan Patočka vidí hlavní dějinný zlom nikoliv v období vzniku nejstarších civilizací (spojených s písmem a kulturou), ale období pozdější, znamenající poznání možnosti života v pravdě, které se kryje se vznikem řecké polis a řecké filozofie:

. . . a zde je tato myšlenka v jejím celku:

Středověk a novověk pak vrhli lidstvo zpět do bezproblematického před-dějinného světa, v němž lidé ale už nežijí s bohy, nýbrž s mechanikou – opustili hledání Dobra a poddali se probouzení Síly, jež žene lidstvo k jisté záhubě (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):

Migration Period

Raný středověk

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události dějin českých zemí od příchodu Slovanů po nástup Přemysla I. Otakara.

Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Prehistorie a protohistorie českých zemí

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události pravěku českých zemí.

Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Dějepis – 5. třída

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 5. třídy.

Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Dějepis – 4. třída

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 4. třídy.

Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.