Permutational Multivariate Analysis of Variance

Jde o mnohorozměrnou analýzu rozptylu založenou na matici vzdáleností s permutačním testem s pseudo-F podíly. Mohu takto testovat rozdíl mezi skupinami, kdy v každé skupině je velké množství závislých proměnných, jde tedy o metodu mnohorozměrnou. Na rozdíl od gradientových analýz je ale testován rozdíl ve zdrojích rozptylu mezi skupinami a celkem. Tento rozdíl je dán rozptyly založenými na rozdílech v matici vzdáleností. Počítá se v R příkazem “adonis” v package “vegan”.

  • Příklad z přírodních věd: Liší se druhové složení na lokalitách na rule a svoru? K dispozici mám větší počet vegetačních snímků. Ptáme se, jestli se liší složení vegetace na obou typech stanovišť.