Cvičení z botaniky

1. Úvod do studia botaniky

 • 2 hodiny po 1. přednášce
 • podmínky studia, literatura, herbář, základy mikroskopické techniky

2. Pozorování charakteristických zástupců Cyanobacteria, Protozoa, Chromista, Fungi

 • 2 hodiny po 2. přednášce

Videoprezentace


3. Pozorování charakteristických zástupců nižších rostlin (Plantae)

 • 2 hodiny po 3. přednášce

Videoprezentace


4. Pozorování rostlinných pletiv

 • 2 hodiny po 4. přednášce

Videoprezentace


5. Pozorování rostlinných orgánů vegetativních

 • 2 hodiny po 5. přednášce

Videoprezentace

Pokud bude rozumné počasí a bude mezi studentkami a studenty zájem, tak můžeme toto cvičení udělat v terénní podobě podle následujícího přehledu:

Proběhne v areálu kampusu JU u experimentálních skleníků za budovou M. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Podkladem pro informace je příslušná kapitola v učebnici zde.

Kořen

 • kořenový systém – najděte příklady a porovnejte allorhizie a homorhizie
 • kořenové vlášení – ukažte na rostlině kořenové vlášení (lupa)
 • adventivní pupeny na kořenech – zkuste najít Cirsium arvense
 • symbiotické kořeny – najděte příklad rostliny se symbiotickými kořeny (např. Trifolium spp.)
 • kořenové hlízy – nejděte příklad rostliny s kořenovými hlízami (např. Ficaria verna)

Stonek

 • typy stonku 1 – najděte příklad lodyhy, stvolu, stébla
 • typy stonku 2 – najděte příklady stonků přímých, vystoupavých, poléhavých, plazivých
 • typy stonku 3 – najděte příklady stonků oválných, hranatých, dvouřízných
 • přeměny stonku – najděte rostliny s podzemními a nadzemními výběžky (stolony)

List

 • listové formace – najděte ukázky děloh, listenů, listenců, lupenitých listů
 • části listů – ukažte na příkladech listů řapík, čepel, pochvu, palisty; ouška, jazýček
 • postavení listů – najděte příklady rostlin s přízemními listy, lodyžními listy – střídavými, vstřícnými
 • tvary listů 1 – najděte příklad listu jednoduchého-celistvého, jednoduchého-děleného, složeného
 • tvary listů 2 – podle informací v Klíči ke květeně ČR najděte tři odlišné typy listů s čepelí celistvou a dva odlišné typy listů s čepelí členěnou
 • žilnatina – najděte příklady žilnatiny rovnoběžné, zpeřené a dlanité

6. Pozorování charakteristických zástupců z oddělení Lycopodiophyta, Monilophyta, Cycadophyta, Gingophyta, Pinophyta

 • 2 hodiny po 6. přednášce

Videoprezentace


7. Pozorování rostlinných orgánů generativních

 • 2 hodiny po 7. přednášce

Videoprezentace


8. Práce s Klíčem ke květeně ČR

 • 2 hodiny po 8. přednášce

Práce s klíčem Kaplan et al. 2019

Videoprezentace

. . . bude tady . . .

Práce s klíčem Kubát et al. 2002

Videoprezentace

Další zdroje pro určování

. . . a k tomu je nějaké doplnění níže (na úvod se tam mluví o “pladiasu” – ten je v dalším videu) . . .

Pladias.org

. . . krajně surrealistický záznam jedné z našich snah o určení Lamium purpureum


9. Školení ke cvičení v terénu


10.-13. Cvičení v terénu

 • 8 vyučovacích hodin v termínu podle možností rozvrhu přednášejícího (především pátky od konce dubna do 13. výukového týdne)
 • popis cvičení v terénu zde

14. Zápočtový test

 • 2 hodiny po poslední přednášce