Přehled druhů letniček

Letničky jsou rostliny z celého světa a na rozdíl od trvalek tak máme možnost pěstovat rostlinné pozdravy z Mexika, j. Afriky, Madagaskaru i Austrálie.

Studijní materiály

Letničky po Fabidy

OZR4_letnicky_druhy1

Videoprezentace


Letničky – Malvidy

OZR5_letnicky_druhy2

Videoprezentace


Letničky – Superasteridy a Lamiidy

OZR6_letnicky_druhy3

Videoprezentace


Letničky – Campanulidy

OZR7_letnicky_druhy4

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad letničky pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
 • Uveďte příklad letniček pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
 • Uveďte příklad letniček z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité).

Pěstování letniček

Pěstování letniček je nikdy nekončící proces každoročního výsevu těchto druhů. Mnoho druhů je sázkou na jistotu a každoroční práce se odvděčí. Z podstaty věci jsou letničky pozdravem z celého svět na našich zahradách, jejichž ozdobou jsou především v letních měsících.

Jak pěstovat letničky (dvouletky a krátkověké trvalky)

Studijní materiál

OZR2_letnicky_uvod

Videoprezentace, čast 1

Videoprezentace, část 2

Videoprezentace, část 3


Choroby a škůdci letniček

Studijní materiál

OZR3_letnicky_skudci_web

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • V běžném pojetí mezi letničky řadíme tři odlišné typy rostlin. Jaké?
 • Uveďte alespoň tři odlišná stanoviště, odkud ekologicky letničky pocházejí.
 • Jaké činnosti je potřeba provádět se semeny před výsevem letniček?
 • Které vlastnosti jsou určující pro možnost vysévat letničky přímo na záhon?
 • Proč je nutné některé letničky předpěstovávat?
 • Co je to pikýrování letniček?
 • Uveďte příklady letniček, které je výhodné množit řízkováním.
 • Uveďte alespoň tři různé účely pěstování letniček.
 • Jak nakládáme s letničkami napadenými virózami?
 • Co způsobuje padání mladých rostlin?
 • Uveďte alespoň tři různé houbové patogeny letniček.
 • Uveďte alespoň tři skupiny škůdců letniček.

Úvod do Okrasných zahradních rostlin

Na tomto postu najdete informace především k seznámení se předmětem našeho zájmu, dozvíte se, kde se okrasné rostliny na zahradě vzaly, jaké jsou jejich základní skupiny a kde najít relevantní informace k jejich pěstování.

Materiály ke studiu

OZR1_uvod

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte základní skupiny (= typy) okrasných rostlin.
 • Uveďte základní ekologické skupiny rostlin, které se využívají v okrasném zahradnictví.
 • Ze kterých geograficko-klimatických oblastí pochází většina okrasných rostlin?

Kapitoly z dějepisu pro 1. stupeň základní školy

Historie žije

Dějepis 1. stupně je dost osekaný, nicméně obsahuje poměrně hodně velké množství historických faktů. Bohužel není v něm moc prostoru na “souvislosti”. Pokud potřebujete vysvětlení, tak to lze nalézt na stránce České dějiny (ty jsme prozatím dotáhli do úrovně nástupu Přemysla I. Otakara).

Dějepisnou část Vlastivědy jsme připravili podle učebnic nakladatelství Nová škola, protože podle nich jedou na škole, kde se učí naše děti. 4. ročník je podle učebnice Stříbrná et al. (2014). Vlastivěda 4. Hlavní události nejstarších českých dějin. Nová škola, o.p.s. a 5. ročník je podle Čapka F. (2005). Vlastivěda 5. Významné události nových českých dějin. Nová škola, o.p.s.

Časové osy byly vypracovány zvlášť pro 4. třídu a zvlášť pro 5. třídu.

Poznámky ke studiu historie

Základní přehled chápání post-středověkých přístupů ke studiu historie je, jak ho vidím já (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):

filozofie

Pro faktografické poznání historie každé prostorové jednoty je obvykle moudré přijmout členění do epoch. Použití “obecných” členění je však komplikované:

Obecně lze dějiny každé prostorové jednotky rozdělit na dobu předhistorickou, ranou dobu dějinnou a vlastní dějiny:

Často používaným tříděním je princip výrobních vztahů:

Pojítkem obou systémů je doba bronzová:

Jan Patočka vidí hlavní dějinný zlom nikoliv v období vzniku nejstarších civilizací (spojených s písmem a kulturou), ale období pozdější, znamenající poznání možnosti života v pravdě, které se kryje se vznikem řecké polis a řecké filozofie:

. . . a zde je tato myšlenka v jejím celku:

patocka

Středověk a novověk pak vrhli lidstvo zpět do bezproblematického před-dějinného světa, v němž lidé ale už nežijí s bohy, nýbrž s mechanikou – opustili hledání Dobra a poddali se probouzení Síly, jež žene lidstvo k jisté záhubě (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):

smysl_dejin_patocka

Migration Period

Raný středověk

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události dějin českých zemí od příchodu Slovanů po nástup Přemysla I. Otakara.

Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Prehistorie a protohistorie českých zemí

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události pravěku českých zemí.

Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Dějepis – 5. třída

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 5. třídy.

Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Dějepis – 4. třída

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 4. třídy.

Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.