Veřejná správa a regionální rozvoj

K zápočtu

Vypracování semestrální práce na vybrané téma úlohy veřejné správy a regionálního rozvoje v České republice. Zadání se rok od roku liší.

Exkurze do instituce veřejné správy – podle možností semestru.

Ke zkoušce

Základ zkoušky je písemný a je složen ze 14 úkolů:

  • 10 úkolů je testových. Máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají (proto odpovězte nějak, i když nevíte o daném tématu nic – máte 25 % šanci, že se trefíte)
  • 4 otázky jsou textové – odpovídáte obvykle jednoslovně nebo krátkým slovním spojením. Nejčastěji půjde o nějakou definici a Vy budete muset napsat o definici čeho jde, nebo půjde o nějakou myšlenku a Vy budete vyzváni k tomu, aby jste tuto myšlenku zařadili do nějakého konceptuálního rámce. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, nicméně v tomto případě, pokud vůbec nevíte, tak raději neodpovídejte, ať nám zbude případně prostor pro korigování výsledné známky.

Celkem je to tedy 14 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 8 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

  • 8 bodů 3
  • 9 bodů 2-
  • 10 – 11 bodů 2
  • 12 bodů 1-
  • 13 – 14 bodů 1

Na písemnou část navazuje část ústní, která je volitelná, tedy ústně dozkušujeme jen ty, kteří nejsou spokojeni s výsledkem písemné části. Z naší vůle přezkušujeme jen ty, kteří mají z testu 7 bodů a zdá se, že něco málo opravdu vědí (a oni sami chtějí za 3). Pokud si chcete známku z písemné části opravit na něco lepšího sami, tak jen upozorňuje, že u ústní části může přijít na to, že test byl napsán štěstěnou a jsme nuceni po ústním zkoušení známku zhoršovat – třeba až na 4.

Materiály ke studiu