Regionální projektování

Motto: “Dosavadní výsledky regionální politiky v dlouhodobém horizontu nelze považovat za zcela neúspěšné.”

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, s. 52.

 

K zápočtu

  • vypracování a odevzdání semestrální práce, zadání v MS Teams

Ke zkoušce

Základ zkoušky je písemný a je složen ze 14 úkolů:

  • 10 úkolů je testových. Máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají (proto odpovězte nějak i když nevíte o daném tématu nic – máte 25 % šanci, že se trefíte 🙂
  • 4 otázky jsou textové – odpovídáte obvykle jednoslovně nebo krátkým slovním spojením. Nejčastěji půjde o nějakou definici, a Vy budete muset napsat o definici čeho jde, nebo o nějakou myšlenku a Vy budete vyzváni k tomu, aby jste tuto myšlenku zařadili do nějakého konceptuálního rámce. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, nicméně v tomto případě, pokud vůbec nevíte, tak raději neodpovídejte, ať nám zbude případně prostor pro korigování výsledné známky.

Celkem je to tedy 14 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 8 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

  • 8 bodů 3
  • 9 bodů 2-
  • 10 – 11 bodů 2
  • 12 bodů 1-
  • 13 – 14 bodů 1

Na písemnou část navazuje část ústní, která je volitelná. Z naší vůle přezkušujeme jen ty, kteří mají z testu 7 bodů a zdá se, že něco málo opravdu vědí (a oni sami chtějí za 3). Samozřejmě, že existuje i možnost, že si chcete známku z písemné části opravit na něco lepšího sami – to ale moc nedoporučujeme, pač ještě nikomu se známku opravit nepodařilo, spíš naopak – přijde se na to, že test byl štěstěnou otipován a jsme nuceni po ústním zkoušení známku zhoršovat – třeba až na 4.

Materiály ke studiu

1. a 2.  Informace o projektech a podávání žádostí
3. a 4. Projekt a projektový management
5. Plánování projektu
6. Vedení projektu
7. a 8. Studie proveditelnosti pro regionální projekty
9. Řešení projektu
10. Politika soudržnosti EU
11. Témata regionálního rozvoje ČR

12. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
13. Integrovaný regionální operační program 2021-2027
14. Projekty pro venkov a zemědělství

Neaktuální (= staré) přednášky (= není ke zkoušce)

Projekty v regionech ČR 2004-2013
Typologie rozvojových regionů ČR
Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority 
Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Vývoj přípravy dokumentů pro plánovací období 2021-2027 můžete sledovat zde. Na koho je to moc dlouhé, tak poslední shrnující leták je z června 2021.