Regionální projektování

Motto: “Dosavadní výsledky regionální politiky v dlouhodobém horizontu nelze považovat za zcela neúspěšné.”

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, s. 52.

 

K zápočtu

  • vypracování a odevzdání semestrální práce, zadání zde

Ke zkoušce

Předmět je obvykle zkoušen společně s několika dalšími kurzy, pokud tomu tak bude, pak platí, že zkouškový test je označen růžovým pruhem!!!!!!

Základ zkoušky je písemný a je složen ze 14 úkolů:

  • 10 úkolů je testových. Máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají (proto odpovězte nějak i když nevíte o daném tématu nic – máte 25 % šanci, že se trefíte 🙂
  • 4 otázky jsou textové – odpovídáte obvykle jednoslovně nebo krátkým slovním spojením. Nejčastěji půjde o nějakou definici, a Vy budete muset napsat o definici čeho jde, nebo o nějakou myšlenku a Vy budete vyzváni k tomu, aby jste tuto myšlenku zařadili do nějakého konceptuálního rámce. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, nicméně v tomto případě, pokud vůbec nevíte, tak raději neodpovídejte, ať nám zbude případně prostor pro korigování výsledné známky.

Celkem je to tedy 14 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 8 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

  • 8 bodů 3
  • 9 bodů 2-
  • 10 – 11 bodů 2
  • 12 bodů 1-
  • 13 – 14 bodů 1

Na písemnou část navazuje část ústní, která je volitelná. Z naší vůle přezkušujeme jen ty, kteří mají z testu 7 bodů a zdá se, že něco málo opravdu vědí (a oni sami chtějí za 3). Samozřejmě, že existuje i možnost, že si chcete známku z písemné části opravit na něco lepšího sami – to ale moc nedoporučujeme, pač ještě nikomu se známku opravit nepodařilo, spíš naopak – přijde se na to, že test byl štěstěnou otipován a jsme nuceni po ústním zkoušení známku zhoršovat – třeba až na 4.

Materiály ke studiu

1. Informace o projektech a podávání žádostí
2. Projekt a projektový management
3. Plánování projektu
4. Vedení projektu
5. a 6. Studie proveditelnosti pro regionální projekty
7. Řešení projektu
8. Politika hospodářské a sociální soudržnosti
9. Regionální politika a disparity v ČR
10. Projekty v regionech ČR 2004-2013
11. Typologie rozvojových regionů ČR
12. Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority
13. Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
14. Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Vývoj přípravy dokumentů pro plánovací období 2021-2027 můžete sledovat zde. Na koho je to moc dlouhé, tak poslední shrnující leták je z února 2019.