Regionální management

Detroit, Foto (c) Albert duce / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Motto:
Truchlit, vadnout bude země, 
chřadnout, vadnout bude svět,
nejvznešenější z lidu země budou chřadnout.
Zhanobena je země svými obyvateli,
neboť přestoupili zákony, změnili nařízení,
porušili věčnou smlouvu.
Proto pozře zemi prokletí,
kdo v ní přebývají, budou pykat;
proto obyvatelé země zajdou v žáru
a zůstane lidí maličko.
Bude truchlit mošt, zvadne vinná réva,
všichni, jejichž srdce se raduje, budou vzdychat.
     Iz 24,4-7

Existuje jistá představa, že regionální management může tomuto zabránit. Možná proto dal někdo tento kurz do Vašeho studijního plánu. Tady a tady je pak několik úspěšných akcí regionálního managementu z českého “kulturního” prostředí.

Základní požadavky ke zkoušce jsou zde.

Materiály ke studiu:

1. Regionální management
2. – 3. Region a jeho struktury
4. – 5. Venkov a město
6. – 9. Teorie regionálního rozvoje
10. Regiony České republiky
11. – 14. Management v regionálním rozvoji