ZBOT – SHV

Roky 2017 a 2018

2017 2017  2017 2017  2018 2018 2018 2018
 KS KS PS PS  KS KS PS PS
počet hodnocení průměrná známka počet hodnocení průměrná známka počet hodnocení průměrná známka  počet hodnocení průměrná známka
Celkový dojem z přednášky.  1 3 5 1,75
Přesvědčil tě přednášející, že je odborně na výši? 1 1 5 1
Množství podaných smysluplných informací bylo… 1 0 5  +0,33
Dokázal přednášející zaujmout? 1 3 5 2,13
Jak hodnotíš celkovou organizaci kurzu? Byla… 1 1 5 2
Celkový dojem ze cvičení.  –  –  6  2
Přesvědčil tě přednášející, že je odborně na výši?  –  –  6  1
Doplňuje náplň cvičení vhodně přednášky?  –  –  6  1,50
Dokázal vedoucí cvičení zaujmout?  –  –  13  2,10
Byla cvičení dobře zorganizována?  –  –  6  1,50
Poznámka:
 • skupina 2017 byla zjevně náročnější než skupiny 2015 a 2016 🙂
 • výuka byla identická, ale aspoň máme úvodní text na první stránku ZBOT
Slovní vyjádření 2017:
 • Největším problémem byla celá náplň tohoto předmětu. Přes velkou snahu a zapálení vyučujícího vždy vyhrála nuda a nezájem k předmětu jako takovému. Snažila jsem se i přesto sedět, poslouchat a dávat pozor, ale po 30 minutách jsem zjistila, že na přednášce usínám. To je hlavní důvod mé absence na přednáškách.
 • Cvičení byly vždy stejné. Hodinu a půl jsme koukali do mikroskopů a pozorovali rostliny. Pokud se tím člověk nezabývá sám od sebe, opravdu ho tyto cvičení nemohli zaujmout i přes velkou snahu a zapálení vyučujícího. Dobré bylo, že některé cvičení odpadly a jedno terénní cvičení bylo dobrovolné. Vyučující si byl velice dobře vědom, že nás to absolutně nezajímá a na tomto poznatku byl celý předmět postavený a dokonce i zkouška. Toto je veliké plus tohoto předmětu.

Roky 2015 a 2016

2015 2015  2015 2015  2016 2016 2016 2016
 KS KS PS PS  KS KS PS PS
počet hodnocení průměrná známka počet hodnocení průměrná známka počet hodnocení průměrná známka  počet hodnocení průměrná známka
Celkový dojem z přednášky.  1 1 13 1,57  1 1  1 2
Přesvědčil tě přednášející, že je odborně na výši? 1 1 13 1  1 1  1 1
Množství podaných smysluplných informací bylo… 1 0 13  +0,31  1 0  1 0
Dokázal přednášející zaujmout? 1 2 13 1,8  1  1  1 2
Jak hodnotíš celkovou organizaci kurzu? Byla… 1 1 13 1,22  1  1  1 1
Celkový dojem ze cvičení.  –  –  13  1,78  2  1,5
Přesvědčil tě přednášející, že je odborně na výši?  –  –  13  1,04  – 2  1
Doplňuje náplň cvičení vhodně přednášky?  –  –  13  1,09  2  1
Dokázal vedoucí cvičení zaujmout?  –  –  13  1,43  2 1,5
Byla cvičení dobře zorganizována?  –  –  13  1,04  –  2  1

 

Slovní vyjádření 2016:
 • Ještě jsem se nesetkal s tak vstřícným přístupem ke studentům. Pan doktor skvěle ovládá vyučovanou látku a fajnově ji předává studentům. Je velkou chybou katedry a fakulty, že musí mnoho věcí vyřizovat sám, protože nemá žádného asistenta, což je na úkor jeho zdraví, času pro studenty a v důsledku i jména univerzity.
 • skvělý přístup

Slovní vyjádření 2015:

 • Vše potřebné nám bylo jasně řečeno a podáno na “zlatém podnose”.
 • Asi nejlepší organizace co se týče cvičení a přednášek.
 • Terénní cvičení naprosto super!!! Myslím, že spoustu věcí si budu pamatovat do konce života. Skvělá atmosféra i navzdory špatnému počasí.

 

Roky 2013 a 2014

 2013 2013 2013 2013  2014  2014  2014  2014
 KS  KS  PS  PS  KS  KS  PS  PS
 počet hodnocení  průměrná známka  počet hodnocení  průměrná známka  počet hodnocení  průměrná známka počet hodnocení průměrná známka
Probíhá výuka řádně v dohodnutou dobu? 1 1 19 1 11 1 23 1
Celkový dojem z přednášky. 1 2 19 1,526 11 2,364 22 2,318
Jak hodnotíte přínos přednášky? 1 80 % 19 80 % 10 71 % 22 65 %
Celkový dojem z cvičení je  –  – 19  1,474  –  –  23 2,087
Jsou cvičení dobře zorganizována?  –  – 19 1,105  –  – 23 1,522
Jak hodnotíte přínos cvičení?  –  – 19 84,737 %  –  – 23  69,565 %

 

Poznámky:
 • Výuka v letech 2013 a 2014 byla zhola identická – nic jsme neměnili – na výsledcích se projevil příchod zootechniků.
 • Já k tomu mám následující – SHV je k ničemu, protože nezáleží na tom, co je hodnoceno, ale kdo hodnotí.

Slovní vyjádření 2013 a 2014:

 • Bohužel už nejsou k dispozici – z toho, co mi utkvělo z roku 2013 “skvěle připravený kurz”, “botanika mě nezajímá, ale výuka OK”, z roku 2014 pak “kosmické požadavky”, “botaniku mám ráda, ale vyučuje ji pitomec”, a v tomto duchu se to neslo celé 🙂