Botanika na jihočeském venkově

ver. 210115

Zkušenost s výukou botaniky je taková, že studentky a studenti představované druhy často považují za imaginární, přestože fotografie těchto druhů v materiálech jsou vesměs naše a pocházejí převážně právě z jihočeského venkova – a je zjevné, že imaginární nejsou. Proto jsme se v průběhu sezóny 2020 pokusili nahrát neumělecky na foťák výskyt jednotlivých druhů na jihočeské vsi (Jindřichohradecko, výška cca 450 m n. m., substrát je zvětralá žula) – vše je natočeno na vsi, v jejím okolí, na polích a loukách, plus něco málo u nedaleké řeky a lesících. Od června pak i na dalších biotopech v okolí. A od července i mimo oblast, . . . a od podzimu jsme nahrávali i mechy (čas na mikroskopování nebyl, tak označení berte s rezervou, je to určeno podle biotopu, makroskopických znaků a pravděpodobnosti výskytu 🙂

Druhy byly nahrávány v průběhu sezóny tak, jak postupně vykvétaly – nebo později, pokud se daný druh zapomnělo 🙂 . V roce 2021 v nahrávání budeme pokračovat.

Tento materiál vznikl v rámci projektu řešeného na ZF JU v letech 2019 a 2020.

Kromě těchto videí k druhům bylo sestaveno i několik témat.

Videa k jednotlivým vývojovým liniím rostlin

Nahráli jsme také videa “přednáškového” typu, ale s živým rostlinným materiálem, k vybraným vývojovým liniím rostlin.

Změny rázu místa daného rostlinami v průběhu sezóny

Pokusili jsme se na různých příkladech postihnout časovou změnu:

  • jednoho místa – u řeky
  • jednoho místa – na poli
  • druhového složení zahradních plevelů

Přehled videí druhů rostlin k dnům nahrání

Zajímavosti ze světa rostlin

Anemogamie – opylování větrem na příkladu pšenice

Anemochorie – šíření semen (plodů) větrem na příkladu vrby křehké (Salix fragilis)

Systematické řazení nahraných druhů

Sestavíme i systematické řazení nahraných druhů. To ale až po sezóně, teď na to není čas, teď je třeba pracovat v terénu 🙂