Botanika na jihočeském venkově

ver. 210703

Níže uvedené materiály jsou určeny pro zájemce o botaniku a jsou postupně nárazově (= když je čas) doplňovány o další.

Tento materiál vznikl v rámci projektu řešeného na ZF JU v letech 2019 a 2020.

Videa k jednotlivým vývojovým liniím rostlin

Nahráli jsme také videa “přednáškového” typu, ale s živým rostlinným materiálem, k vybraným vývojovým liniím rostlin.

Změny rázu místa daného rostlinami v průběhu sezóny

Pokusili jsme se na různých příkladech postihnout časovou změnu:

  • jednoho místa – u řeky
  • jednoho místa – na poli
  • druhového složení zahradních plevelů

Zajímavosti ze světa rostlin

Anemogamie – opylování větrem na příkladu pšenice

Anemochorie – šíření semen (plodů) větrem na příkladu vrby křehké (Salix fragilis)

Systematické řazení druhů s videoprezentacemi

Prohledávatelný a filtrovatelný seznam všech nahraných druhů naleznete zde.

Přehled videí druhů rostlin k dnům nahrání

Videa jsou postupně doplňována a jarní nahrávky z roku 2020 jsou nahrazovány novými, které už drží ustálený charakter videí (proto v jarních playlistech z roku 2020 nemusí být všechny videa dostupná).