Trvalky – Superasteridy

Taktéž v poslední skupině trvalek se nachází velké množství okrasných zahradních rostlin. V bazálních skupinách jde především o zástupce z čeledí Caryophyllaceae. Mezi bazálními Asteridami musíme zmínit zástupce z Primulaceae. Lamiidy jsou zastoupeny mnoha zástupci Gentiananceae a především Lamiaceae, které patří do skupiny s nejvíce zástupci mezi okrasnými trvalkami. No a konečně Campanulidy jsou zastoupeny tak významnými čeleděmi jako Campanulaceae a Asteraceae.

Materiály ke studiu

Základní skupiny Superasterid a Asterid – přehled druhů

OZR30_trvalky_druhy8

Videoprezentace


Lamiidy – přehled druhů

OZR31_trvalky_druhy9

Videoprezentace

. . . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .


Campanulidy – přehled druhů

OZR32_trvalky_druhy10

Videoprezentace

. . bude tu časem až se dostanu sám k počítači . . .

Trvalky – Superrosidy

Vývojová větev Superrosid zahrnuje bazální skupinu Saxifragales a samostatné skupiny Fabid a Malvid. Ve všech se nachází mnoho nosných okrasných zahradních trvalek. Především v řádu Saxifragales najdeme v každé zahradě pěstované pivoňky, lomikameny, dlužichy, bergénie, rozchodníky a netřesky. Fabidům dominují mochny nebo violky. Z Malvid musíme určitě zmínit kakosty a mnoho zástupců brukvovitých.

Materiály ke studiu

Saxifragales – přehled druhů

OZR27_trvalky_druhy5

Videoprezentace


Fabidy – přehled druhů

OZR28_trvalky_druhy6

Videoprezentace


Malvidy – přehled druhů

OZR29_trvalky_druhy7


Trvalky – bazální dvouděložné

Ohromná diverzita okrasných trvalek je překvapivě v relativně úzké skupině bazálních dvouděložných rostlin. Mezi nimi svým významem jednoznačně dominují Ranunculaceae s množstvím druhů a/nebo kultivarů v rodech jako jsou Helleborus, Anemone, Deplhinium a mnoho dalších.

Materiály ke studiu

Trvalky – přehled druhů z bazálních skupin dvouděložných

OZR26_trvalky_druhy4

Videoprezentace

Trvalky – jednoděložné

Na rozdíl od cibulnatých a hlíznatých rostlin, mezi nimiž jednoděložné rostliny výrazně dominují, mezi ostatními trvalkami jich až tolik (poměrově) nenajdeme. Přesto i mezi nimi jsou skupiny, bez nichž si trvalkové výsadby neumíme představit – např. kosatce nebo trávy. O mnoha skupinách trvalek jsem již slyšeli v Pěstování akvarijních rostlin, a proto se jim zde věnovat nebudeme.

Materiály ke studiu

Jednoděložné trvalky 1

OZR24_trvalky_druhy2

Videoprezentace


Commenilidy

OZR25_trvalky_druhy3

Videoprezentace


Trvalky – vyšší výtrusné

Z vyšších výtrusných rostlin jsou významnými trvalkami především kapradiny z řádu Polypodiales. Z ostatních řádů kapraďorostů jsou jako trvalky pěstovány přesličky a jen v omezené míře i několik zástupců z vybraných dalších řádů. Zástupci z Lycopodiophyta se pěstují jen výjimečně jako sbírkové rostliny.

Materiály ke studiu

Trvalky – přehled vyšších výtrusných rostlin

OZR23_trvalky_druhy1

Videoprezentace


Pěstování trvalek

Poslední, a také suverénně největší, skupinou okrasných zahradních bylin jsou trvalky. Jako trvalku lze v podstatě použít jakoukoliv vytrvalou bylinu mírného pásu . . . a pokud vezmeme v potaz i přenosné rostliny a úpravy pro rostliny se speciálními nároky, pak tento seznam můžete rozšířit o byliny subtropů a horských oblastí tropů. Je toho opravdu hodně, a proto se na tomto místě podíváme na obecné zásady detailněji, abychom nemuseli opakovat obecné informace u jednotlivých skupin v “druhovém” přehledu.

Materiály ke studiu

Úvodní informace k pěstování trvalek

OZR18_trvalky_uvod1_web

Videoprezentace


Zásady pěstování trvalek

OZR19_trvalky_pestovani

Videoprezentace


Použití trvalek 1

OZR20_trvalky_pouziti

Videoprezentace


Použití trvalek 2 – skalky a skalničky

OZR21_trvalky_skalky

Videoprezentace


Pěstování speciálních skupin trvalek

OZR22_trvalky_specialni

Videoprezentace


Cibulnaté a hlíznaté rostliny – Asparagales

Dalším významným řádem, z něhož se rekrutují významné skupiny cibulnatých a hlíznatých okrasných zahradních rostlin je řád Asparagales, především v čeledích Amaryllidaceae a Asparagaceae.

Studijní materiály

Úvod do Asparagales a Amaryllidaceae

OZR13_cibulnate_druhy4

Videoprezentace


Amaryllidaceae mimo Narcissus

OZR14_cibulnate_druhy5

Videoprezentace


Narcissus

OZR15_cibulnate_druhy6_web

Videoprezentace


Asparageceae

OZR16_cibulnate_druhy7

Videoprezentace


Cibulnaté a hlíznaté rostliny – Alismatales, Liliales

Drtivá většina cibulnatých a hlíznatých rostlin patří do vývojové větve jednoděložných. Na tomto místě představujeme přehled zástupců z řádů Alismatales a zejména Liliales.

Studijní materiály

Alismatales a úvod do Liliales

OZR10_cibulnate_druhy1_web

Videoprezentace


Lilie a příbuzné rody

OZR11_cibulnate_druhy2

Videoprezentace


Tulipány

OZR12_cibulnate_druhy3

Videoprezentace


Pěstování cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

Cibulnaté a hlíznaté rostliny jsou vytrvalé rostliny s podzemními zásobními nebo rozmnožovacími orgány (cibule nebo hlízy). Jedná se o zahradní trvalky, z nichž jsou však vyčleňovány z důvodu výrazně odlišných pěstitelských nároků a taktéž nutnosti budování specializovaných zařízení na skladování, sušení, čištění a třídění. Jedná se skupinu rostlin pěstovanou opravdu ve velkém (např. Holandsko – tulipány se pěstují na ploše cca 11 000 ha, narcisy cca 2000 ha a krokusy cca 600 ha).

Materiály ke studiu

Úvod do problematiky cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

OZR8_cibulnate_uvod

Videoprezentace


Pěstování cibulnatých a hlíznatých rostlin

OZR9_cibulnate_pestovani_web

Videoprezentace