Projekty pro venkov a zemědělství

Přednášená studijní literatura

14a. Společná zemědělská politika

14b. SZIF

Prezentace

Videoprezentace

. . . bude někdy časem . . .

Vybrané otázky a odpovědi

  • Uveďte jeden z cílů Společné zemědělské politiky 2023-2027: např. konkurenceschopnost
  • Dobrovolná podpora vázaná na produkci je: přímou platbou v zemědělství