Témata regionálního rozvoje ČR 21+

Přednášená studijní literatura

  • zde, kapitoly 1 a 2

Prezentace

Videoprezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Témat regionálního rozvoje je 5. Vyjmenujte je: Metropolitní území, Aglomerace, Regionální centra a jejich venkovské zázemí, Strukturálně postižené kraje, Hospodářsky a sociálně ohrožená území
  • U Strukturálně postižených krajů byla identifikována jediná silná stránka (potenciál rozvoje). O jakou jde?: rozvoj aktivit s vyšší přidanou hodnotou