Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Přednášená studijní literatura

  • zde, kapitoly 3 a 4

Prezentace

Videoprezentace

. . . bude v průběhu semestru . . .

Vybrané otázky a odpovědi

  • SRR ČR21+ pracuje s 6 strategickými cíli. Který z nich nemá explicitně regionální rozměr: veřejná správa
  • Zastřešujícím dokumentem ČR, ze které vychází i SRR ČR21+ je: Strategický rámec ČR 2030