Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Přednášená studijní literatura

  • zde, kompletní dokument

Prezentace

Videoprezentace

. . . bude v průběhu semestru . . .

Vybrané otázky a odpovědi

  • Z jakého fondu jsou placeny projekty IROP?: Evropského fondu pro regionální rozvoj
  • Uveďte specifický cíl priority 1 IROP: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány