Biogeografie – materiály ke cvičením prezenčního studia a samostatné práci kombinovaného studia

v.220922 – může být ještě mírně rozšířeno podle aktuálního počtu studentů

Na jednotlivá cvičení si prezenční studium (podle počtu zapsaných na kurz) jednotlivci nebo dvojice připraví prezentaci vybrané vědecké publikace, kterou v cca. 25 minutách představí. Následovat cca. 20 minutová rozprava o daném tématu, do níž se zapojí všichni zúčastnění na cvičení. Číslo v závorce je pořadí přednášky, na kterou cvičení navazuje. Pokud je u tématu více odkazů, tak na cvičení se připravuje to první (ostatní jsou pro KS).

Pro kombinované studium se jedná o témata pro vypracování zprávy k zápočtu. Každý si vybere 1 článek na první konzultaci.

Témata:

Vliv vybraného FG faktoru na rozšíření organismů (2.)

2a. Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand

2b. Warming increases plant biomass and reduces diversity across continents, latitudes, and species migration scenarios in experimental wetland communities

Vliv vybraného FG faktoru na rozšíření organismů (3.)

3a. Tidal Marshes in the Saco River Estuary, Maine: A Study of Plant Diversity and Possible Effects of Shoreline Development

3b.The peatland map of Europe

Vliv vybraného FG faktoru na rozšíření organismů (4.)

4a. Species-rich Nardus stricta grasslands host a higher vascular plant diversity on calcareous than on siliceous bedrock

4b. An evaluation of environmental factors affecting species distributions

Diverzita biomů (5.)

5a. Spatial Diversity of Dry Savanna Woodlands

5b. Altitude effects on spatial components of vascular plant diversity in a subarctic mountain tundra

Prostorové šíření (6.)

6a. Spatial and Temporal Scales of Range Expansion in Wild Phaseolus vulgaris

6b. Metrics for macroscale invasion and dispersal patterns

Diverzifikace bioty (7.)

7a. Biogeography and evolution of Asian Gesneriaceae based on updated taxonomy

7b. The phytogeographical significance of SW Morocco compared to the Canary Islands

Prostorové souvislosti speciace (8.)

8a. Adaptive Radiation, Ecological Opportunity, and Evolutionary Determinism

8b. Evolutionary rates and adaptive radiations

Fylogeneze (9.) a Extinkce (9.)

9a. Bryophyte diversity and evolution: Windows into the early evolution of land plants

9b. Severe extinction and rapid recovery of mammals across the Cretaceous–Palaeogene boundary, and the effects of rarity on patterns of extinction and recovery

Výzkumné metody fylogenetické biogeografie (10).

10a. Viburnum phylogeny based on combined molecular data: implications for taxonomy and biogeography

10b. Saving feral horse populations: does it really matter? A case study of wild horses from Doñana National Park in southern Spain

Ekologické faktory rozšíření organismů (11.)

11a. Determinants of geographic range size in plants

11b. Cold spot microrefugia hold the key to survival for Brazil’s Critically Endangered Araucaria tree

Výzkum ostrovů (12.)

12a. Sticking around: plant persistence strategies on edaphic islands

12b. On empty islands and the small-island effect

Rekonstrukce historické bioty (13.)

13a. The evolutionary history and biogeography of Mimosoideae (Leguminosae): An emphasis on African acacias

13b. Nonconvergence in the evolution of primate life history and socio-ecology