Regionální projektování – semestrální práce ZS 2021/2022

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD nebo jiných) ve vybrané vesnici

Ve vámi vybrané vesnici vytvořte přehled aktuálně využitých budov pro zemědělství včetně budov, které byly do roku 1989 zemědělsky využívány (v rámci JZD nebo státních statků), ale dnes už nejsou. Využijte leteckého snímku z www.mapy.cz, který zkopírujete do DOC/DOCX souboru, budovy očíslujte a ke každé uveďte její stávající a minulé využití.

Vyberte nevyužitou a/nebo chátrající zemědělskou budovu a vypracujte pro ni projekt rozvoje. V projektu musíte uvést:

  • lokalizaci budovy
  • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
  • popis stávajícího stavu
  • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
  • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
  • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
  • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Projekty budeme společně v rámci PS konzultovat a tvořit na cvičeních (KS bude pracovat samostatně). Termín odevzdání je do konce listopadu.