Regionální management – semestrální práce ZS 2019/2020

Aktuální otázky rozvoje venkova: “Transformace podnikání v zemědělství na příkladu vybrané vesnice”

1. část semestrální práce

  • Ve Vámi zvolené vesnici (nejlépe odkud pocházíte nebo kde žije Vaše příbuzenstvo, popř. známí; může to být tedy z celého území ČR) identifikujte areál (popřípadě areály) bývalého JZD (Jednotné zemědělské družstvo) nebo státního statku.
  • Do dokumentu MS Word, který pojmenujete kódem kurzu a svým příjmením (např. REMAN_Navratil.docx), vložte aktuální letecký snímek areálu z www.mapy.cz, na něm označte číslem jednotlivé části areálu a sepište v bodech způsob využití těchto jednotlivých částí od roku 1989 do současnosti., včetně dnes již zbouraných nebo zcela přestavěných budov. Např. v okolí Tábora nebo Č.B. existují lokality, kde byl celý areál zbourán a vystavěno suburbánní bydlení – ty jsou asi nejzajímavější.
  • Pokud jde o areál v hranicích Jihočeského kraje, dohledejte, prosím, jeho evidenční číslo podle podkladů, které jsme připravili zde a uveďte jej v popisu areálu ve výše uvedeném souboru.
  • Na konec souboru uveďte přehled současných dalších podnikatelů v zemědělství v této vesnici s hlavními obory jejich zemědělského podnikání.

2. část semestrální práce

2. část semestrální práce se liší podle toho, jestli máte přístup k lidem, kteří podnikají v zemědělství (jako samostatně hospodařící zemědělci, majitelé nebo vedoucí představitelé zemědělských podniků) nebo ne. Pokud ano, tak prosíme, o splnění části 2A, pokud ne, tak prosíme o splnění části 2B.

2A – mám kontakt na zemědělce

Ve stejné vesnici, jako v části 1 proveďte řízený rozhovor se zemědělským podnikatelem nebo s manažerem zemědělského podniku vlastnící/najímající zemědělské budovy v této vesnici.

Formulář pro rozhovor je ke stažení zde.

2B – nemám kontakt na zemědělce

Ve stejné vesnici, jako v části 1 proveďte anketu spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu bývalého JZD.

Výtisky formuláře ankety dostanete od svého vyučujícího na první přednášce/konzultaci, nebo lze anketu vyplňovat přímo do elektronického formuláře zde.

Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy nebo je místo nich pole/louka).

Areál, na který jste se ptali, musí být označen v přehledu zpracovaných areálů v 1. části semestrální práce.

Ve vesnici proveďte 6 rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let.

Odevzdání

  • MS Word soubor s popisem částí areálů (1. část semestrální práce) odevzdá PS i KS v elektronické podobě mejlem na adresu jnav@zf.jcu.cz do soboty 9.11.2019
  • Vyplněné tištěné dotazníky z části 2A odevzdáte do soboty 9.11.2019 na přednáškám a konzultacích.
  • Vyplněné dotazníky z části 2B povinně digitalizujete (pokud je budete rovnou vyplňovat v digitální podobě) zde (úkol 2B), a to nejpozději do soboty 9.11.2019

Výsledky

Pracovní výsledky ankety mezi obyvateli vesnic zde.

Přehled využití areálů bývalých JZD zde

Dotazník pro zemědělce zde