Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura a prameny

  • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Zákon, který upravuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí je . . . Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
  • Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezuje? Strategie regionálního rozvoje České republiky