Zákon o krajích

Přednášená studijní literatura a prameny

  • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)

Materiály

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-krajich-krajske-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

  • Kraj je samostatně spravován . . . zastupitelstvem kraje
  • Obecně závaznou vyhláškou kraje vydává zastupitelstvo kraje v mezích . . . samostatné působnosti
  • Na základě a v mezích zákona vydává právní předpisy v přenesené působnosti kraje, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn . . . rada kraje
  • Počet členů zastupitelstva kraje se podle zákona odvíjí od . . . počtu obyvatel kraje
  • Kraj navenek zastupuje . . . hejtman
  • V čele krajského úřadu stojí . . . ředitel