Reforma veřejné správy

Přednášená studijní literatura a prameny

  • Zákon č. 367/1990 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 425/1990 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
  • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
  • Zákon č. 314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Zákonná moc v České socialistické republice existující v letech 1969-1990 byla v rukou . . . České národní rady
  • Moderní obecní a krajské zřízení (platné dosud) je v České republice uzákoněno od roku . . . 2000