Veřejná správa pro studium regionálního rozvoje


Přednášená studijní literatura a prameny

 • Ústava ČR
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád
 • Zákon č. 2/1969 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
 • Zákon č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní

Prezentace


Vybrané otázky a odpovědi

 • Působení státu ve veřejném zájmu a uskutečňování veřejné politiky státu jsou hlavní aktivity, které naplňují termín . . . veřejná správa
 • Zdrojem veškeré státní moci je podle Ústavy České republiky . . . lid
 • Samospráva územních samosprávných celků je v České republice zaručena v jakém dokumentu? Ústava České republiky
 • Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v jakých případech, v mezích a jakými způsoby? které stanoví zákon
 • Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je . . . vydání rozhodnutí
 • Základními územními samosprávnými celky České republiky jsou podle Ústavy ČR . . . obce