Semestrální práce “Transformace zemědělské výroby na příkladu vybrané vesnice”

Ve Vámi zvolené vesnici (nejlépe odkud pocházíte nebo kde např. žije Vaše příbuzenstvo, popř. známí) identifikujte areál/y bývalého JZD a v MS Word sepište v bodech způsob využití jeho/jejich jednotlivých částí od roku 1989 do současnosti. Ke každému areálu přiřaďte letecký snímek z www.mapy.cz s označením jednotlivých popisovaných částí, dohledejte evidenční číslo areálu podle podkladů, které jsou zde. V dané vesnici proveďte dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu. Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy). Areál, na který jste se ptali, musí být označen v přehledu zpracovaných areálů. Ve vesnici proveďte 6 rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let. Popis částí areálů odevzdá PS i KS v elektronické podobě mejlem na adresu jnav@zf.jcu.cz do 18.3. Vyplněné tištěné dotazníky digitalizujete nebo je budete rovnou vyplňovat v digitální podobě zde, a to do 30.3.