Regionální management – semestrální práce ZS 2018/2019

Zadání semestrální práce pro PÚPN

Téma: Budoucnost areálů bývalých JZD ve vybrané oblasti podle územních plánů

Oblasti:

  • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
  • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
  • Přístup k SHP vrstvám je zde

Zadání:

1. Na první přednášce si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se s nimi dohodněte na rozdělení obcí).

2. Stáhněte si GIS vrstvu s příslušnou oblastí (pokud si vyberte region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak před další činností smažte všechny areály, které nebudete zpracovávat). POZNÁMKA: data jsou bez projekce, tak pracujte v EPSG:102067 S-JTSK Křovák EastNorth

3. Do atributové tabulky vrstvy vložte sloupec “kod_UP” (bez uvozovek) a zadejte mu vlastnost řetězec a 8 znaků, dále do atributové tabulky vložte sloupec “popis_UP”  (bez uvozovek) a zadejte mu vlastnost řetězec a 150 znaků.

4. Na Geoportálu Jihočeského kraje (http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/) zadejte do vyhledávacího pole postupně názvy obcí z Vašeho regionu a zkopírujte si postupně adresy pro WMS služby územního plánu příslušných obcí.

Obrázek 1: Stav stránky po zadání obce (Příbraz) a kliknutí na odkaz WMS

5. Přes WMS službu v GIS software připojte postupně územní plány obcí Vašeho regionu.

Obrázek 2: Areál bývalého družstva v Příbrazi s podkladem ÚP

6. Pro všechny areály zadejte do sloupce “kod_UP” kód využití podle výkresu územního plánu – pokud má areál plánovaná využití různá (jak je tomu na obrázku 2), editujte nejprve areál, rozdělte ho nástrojem na dělení polygonů (podle linií vyznačených v ÚP) a pak vepište kód využití do příslušných částí areálu – v našem případě na obrázku 2 rozdělíte areál do tří částí a vepíšete do příslušných částí kódy – VZ (do severní části), P2-SV (do střední části) a SO (do jižní části).

7. V textové části pak dohledáte popis dané zkratky (u různých územních plánů se soubor s popisem jmenuje různě, ale nejčastěji to bude pojmenováno ÚP a pak k tomu bude dovětek “textová část” nebo, jako je tomu v případě Příbraze, (“výroková část”). Plochy, které nemají číslo, mají jasné využití VZ = zemědělská a lesnická výroba; SO = plochy smíšené obytné. Plochy, které jsou jakýmkoliv způsobem očíslované, je třeba pro jistotu dohledat v tabulce – P2 znamená, že je to plocha určená k přestavbě a je druhá v pořadí – přestavba má být na typ SV, což jsou plochy smíšené výrobní. Takže do sloupce “popis_UP” pro severní část areálu napíšete “zemědělská a lesnická výroba”(bez uvozovek), do střední části “plochy smíšené výrobní” (bez uvozovek) a do jižní části “plochy smíšené obytné” (bez uvozovek).

Odevzdání:

  • odevzdáváte vrstvu zemědělských areálů doplněnou o informace uvedené v zadání – jméno vrstvy bude stejné, jako na začátku, jen za rok 1989 napíšete svoje příjmení bez diakritiky, termín je stanoven na 4.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
  • na poslední přednášce sdělíte všem přítomným rozlohy a podíly ploch, které jsou určeny dále k zemědělské činnosti, které už aktuálně a ani do budoucna nebudou mít zemědělské využití a které jsou určeny k přestavbě

Zadání semestrální práce pro ostatní obory

Téma: Současné využití areálů bývalých JZD ve vybrané oblasti

Oblasti:

  • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
  • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
  • Přístup k SHP vrstvám je zde (poslouží Vám, pokud umíte s GISy)

Zadání:

1. Na první přednášce/konzultaci si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se s nimi dohodněte na rozdělení obcí). Ve vybrané oblasti se nacházejí areály bývalých JZD, ke všem zjistěte současný způsob využití. Pokud to je možné identifikujte i původní využití.

2.  Do tabulky v MS Excel (kterou si sami vytvoříte) vepište do prvního sloupce NR (= číslo daného areálu, které najdete v podkladové mapě nebo ve sloupci “nr” atributové tabulky) areálu a k němu do dalšího sloupce popište stávající využití. Pokud se jedná o rozsáhlý areál, tak popište využití jeho jednotlivých částí – identifikaci částí proveďte např pomocí světových stran a pod.  Pokud se Vám podaří zjistit původní využití, tak do dalšího sloupce uveďte i původní využití.

Odevzdání:

  • odevzdáváte tabulku doplněnou o informace uvedené v zadání – jméno souboru bude zahrnovat identifikaci oblasti a Vaše příjmení, termín je stanoven na 10.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
  • na poslední přednášce (týká se jen PS) sdělíte všem počty areálů, které jsou využívány k zemědělským činnostem