Teorie regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitola “Významné ekonomické teorie jako obsahová báze pro teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Neoklasické teorie”
 • zde, kapitola “Keynesiánské teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Kritickorealistické přístupy”
 • zde, kapitola “Institucionální směry”
 • zde, kapitola “Postmoderní přístupy k regionálnímu rozvoji”

Prezentace

Teorie regionálního rozvoje

Video

Neoklasické teorie

Video

Keynesiánské teorie regionálního rozvoje

Video

Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje

Video

Kritickorealistické přístupy

Videoprezentace

Institucionální směry

Videoprezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • León Walras a Alfred Marshall jsou spojeni s ekonomickou teorií: neoklasická ekonomie
 • Který ekonomický směr vidí jako hlavní cíl změnu struktur a jako původce nerovností v ekonomice výhodu vlastníků výrobních prostředků oproti dělníkům v možnosti rozdělovat nadhodnotu (resp. užitnou hodnotu) dle svého uvážení? neomarxistická ekonomie
 • Jména F. Perroux a J. Boudeville jsou spojena s: teorií růstových pólů
 • Teorie nerovnoměrného rozvoje a teorie kumulativních příčin se rozcházejí především v pohledu na: nutnost existence meziregionálních rozdílů
 • Teorie mezoekonomiky patří do skupiny: strukturalistických teorií regionálního rozvoje
 • Klíčový vliv oligopolů na existenci a prohlubování meziregionálních regionů identifikovala: teorie ziskových cyklů
 • Prostorové oddělení koncepční a vlastní výrobní práce je jedním z faktorů nerovnoměrného regionálního rozvoje podle: teorie územních děleb práce
 • Na základě překvapivého poválečného ekonomického úspěchu tzv. Třetí Itálie byla zformulována teorie: výrobních okrsků