Regiony České republiky

Přednášená studijní literatura

  • informace k tématu s obrázky jsou dostupné např. zde
  • aktuální stav lze dohledat zde

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Do kolika krajů je v současnosti členěna Česká republika? 14
  • Počet obcí s rozšířenou působností v České republice je rámcově: 200