Regionální management – úvod

Přednášená studijní literatura

  • zde, kapitola “Regionální rozvoj – vznik vědní disciplíny”

Prezentace

Video

Vybrané otázky a odpovědi

  • Za hlavní nástroj regionálního rozvoje považujeme: regionální management
  • Podstatou regionálního rozvoje je: změna v regionálních rozdílech