Region a jeho struktury

Přednášená studijní literatura = prezentace

Koncept regionu

2a_region

 

Lokalizace a alokace

2b_lokalizace

 

Toky a region

3a_toky_v_regionu

 

Sítě a region

3b_site_v_regionech

 

Hierarchie sídel a regionů

3c_hierarchie

 

Vybrané otázky a odpovědi

  • Mezi obecné typy regionů nepatří: izostatické regiony
  • Lokalizační analýza v sektoru cestovního ruchu obvykle zahrnuje posouzení tří složek předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Mezi ně patří lokalizační a realizační předpoklady, tou třetí skupinou jsou: selektivní předpoklady
  • Huffův model je modelem: míry funkčnosti konkurenčních středisek pro jednotlivé obce periferie
  • Existují tři základní modely časoprostorového vývoje přepravních sítí. Který z následujících modelů k nim nepatří? Whittakerův model