Vedení projektu

Přednášená studijní literatura

  • zde – 4. kapitola celá

Prezentace

Video – vedení projektu

Vybrané otázky a odpovědi

  • Organizační struktura, kdy pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně (každý nadřízený má jasně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného nadřízeného) je označován jako: liniová
  • Označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu je: projektový tým